Güzel SözlerPaylaşımı

ABDÜLKADİR GEYLANİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelAbdülkadir Geylani Sözleri sözleri

200 Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir. 192 Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. 179 Bidâyet sıkıntıdır, nihayet ise sükûn. 178 Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. 152 Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır. 151 Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. 131 Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır. 129 Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. 110 Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. 94 Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister. 89 Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar. 85 Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. 82 Allah’tan başka her şey puttur. 76 Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir. 74 İnsanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. 73 Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. 73 Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz. 73 Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. 72 Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur. 72 Allah’a ancak, O’ndan başka her şeyi terk eden kimseler yaklaşabilir. 71 Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır. 61 Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın. 57 Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. 56 Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider. 46 Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır. 40 Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız. 38 Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.