Güzel SözlerPaylaşımı

ABDÜLKADİR GEYLANİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelAbdülkadir Geylani Sözleri sözleri

118 Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. 107 Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. 106 Bidâyet sıkıntıdır, nihayet ise sükûn. 106 Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir. 80 Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır. 78 Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. 76 Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. 67 Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister. 64 Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar. 63 Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır. 63 Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. 57 Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. 54 Allah’tan başka her şey puttur. 49 Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur. 49 Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir. 48 Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. 45 Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz. 42 Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. 40 Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır. 38 Allah’a ancak, O’ndan başka her şeyi terk eden kimseler yaklaşabilir. 36 İnsanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. 29 Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın. 24 Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. 24 Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider. 21 Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır. 16 Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. 15 Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.