Güzel SözlerPaylaşımı

AŞKA YÖN VEREN SÖZLERPaylaşımı

En güzelAşka Yön Veren Sözler sözleri

97 Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır... Honore de Balzac 86 Aşk, nadir bir çiçektir... Andre Theuriet 77 Ey aşk; güzel ve kısasın... Friedrich Von Schiller 77 Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir... Voltaire 76 Aşkın ucu bucağı yoktur ama sonsuz değildir... E. P. de Senancour 74 Değişiklikler karşısında değişen aşk, aşk değildir... William Shahespeare 72 Kâinatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip Tanrıya kadar erişmesi; işte aşk budur... Victor Hugo 66 Aşk, mevsimi geçmeyen öyle bir ilahi meyvedir ki, lezzeti muz gibi yiyenin niyetine değil, kaderine bağlıdır... Elif Naci 64 Aşk mesttir ve hoştur. Kendinden geçme ve karmakarışık olma manasına gelir... Mevlana 63 Aşk, sadece bir deliliktir... William Shakespeare 58 Aşk, bir defa ayaklar altında çignendikten sonra, bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir... George Sand 52 Aşkın tabii olanı asla yanılmaz...Dante 48 Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüz binlerce şimşek var... Mevlana 42 Aşk, abıhayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür... Mevlana 41 Aşk, tanrı sıfatıdır... Mevlana 39 Aşk, dehanın güneşidir... Selim Sim Tarcan 36 Aşk, bir çeşit savaştır... Publius Ovidius Naso 34 Aşk, büyük bir üstattır... Moliere 33 Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir... Lev Tolstoy 32 Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan yegane histir... Alice Meynell 31 Sevmek, her şeyi saydam hale getirmektir... Victor Hugo 31 Aşkın ortası tabii, azı duygusuzluk ve ruhen hadımlık, çoğu da rnarazi ve deliliktir...Mazhar Osman Uzman 30 Aşk, zalim bir sultandır... Luhianos 30 Aşk, fedakârlık isteyen bir kumardır. Bu oyunda taraflardan biri aldanmaya mahkumdur... Pitigirilli 29 Aşk, bütün nimetlerin en büyüğüdür... Prosper Merime 29 Aşk, daima bir saadettir... George Sand 29 Aşk, hayatın tozudur... John Sheffield 29 Aşk kim kalbe gıdadır ne yenir ne yutulur, bir demir leblebidir, çiğneyene aşkolsun... Şinasi 28 Hayat bir uyku, aşk da rüyasıdır... Alfred de Musset 27 Aşk, hislerin şiiridir...Honore de Balzac 26 Aşk hakkında söylenecek söz bulamıyorum... Şevket Rado 26 Aşk, tek bir saçla bile bizi arkasından sürükler... Alexander Pope 25 Aşk, iki kişinin övünmesidir... A.La Salle 25 Aşk, her şeyi açar; ona boyun eğin... Virgil 25 Aşk, bir mucizedir...Emile Zola 24 Aşk, altın madenine düşmektir... Mevlana 24 Aşk, hayatın tadıdır... M. Tinayre 24 Aşk, yaşayanlar içindir...Necati Cumalı 23 Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşığın bütün sırları meydandadır... Mevlana 23 Aşk, merhametli bir efendidir... A.Prevost 23 Aşk, en büyük mürebbidir... F. Osgood 23 Aşk yumurtaya benzer, taze olmalıdır. Bayatlarsa tadı kalmaz... Rus Atasözü 23 Aşk yalnız tabiatta vardır... W. Shenstone 23 Aşk, kainatın mimarıdır...Heredot 22 Aşk, insanın yaşamak istemesidir... Arthur Schopenhaur 22 Dostluk kendi seçimimizdir. Aşk böyle değildir, o gönülden doğar... Madam de Stael 22 Her aşk, peşinde bir ezeliyet fikrini taşır... Ahmet Hamdi Tanpınar 22 Aşk, genç bir kızın tutmuş bedduasıdır...Tarık Buğra 21 Aşk ve talih cesur olanın arkadaşıdır... Publius Chndius Naso 21 Aşırı yüz bulan ve her dediğini yaptıran aşk usandırır. İyi bir yemeği çok yemek de mideyi bozar... Publius Ovidius Naso 21 Aşk öyle bir şeydir ki, nereden geldiği, nasıl geldiği ve ne olduğu bilinmez... Madam de Scudery 20 Aşk, Halik'in kendisine kadar yükselmesi için insana verdiği kanattır... Michelangelo 20 Aşk, kendini unutup yalnız sevgilinin saadetini aramaktır... Friedrich Von Schiller 20 Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider... Cenap Şahabettin 20 Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar... Sultan Veled 20 Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır...İkbal 19 Aşk tek dereceli bir şey değildir. Onun alt derecesi şehvetle karışıktır. Üst derecesi ise, Allah'a kadar ulaşır... İsmail Habib Seyuk 19 Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur... Sohrates 19 Aşk, ölümden kuvvetlidir... Turgenyey 18 Aşk, çok renkli bir çiçektir, fakat yetiştiği yer müthiş uçurumlar kenarıdır... Stendhal 17 Aşk, bizde bulunan şeylerin en ilahisidir... Oscar Wilde 17 Aşk öyle seri bir hastalıktır ki, bulaştığı kimseleri çılgın gibi bir hale getirir...Hamilton