Güzel SözlerPaylaşımı

AŞKA YÖN VEREN SÖZLERPaylaşımı

En güzelAşka Yön Veren Sözler sözleri

84 Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır... Honore de Balzac 80 Aşk, nadir bir çiçektir... Andre Theuriet 71 Aşkın ucu bucağı yoktur ama sonsuz değildir... E. P. de Senancour 71 Ey aşk; güzel ve kısasın... Friedrich Von Schiller 71 Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir... Voltaire 69 Değişiklikler karşısında değişen aşk, aşk değildir... William Shahespeare 63 Aşk, mevsimi geçmeyen öyle bir ilahi meyvedir ki, lezzeti muz gibi yiyenin niyetine değil, kaderine bağlıdır... Elif Naci 59 Aşk mesttir ve hoştur. Kendinden geçme ve karmakarışık olma manasına gelir... Mevlana 58 Kâinatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip Tanrıya kadar erişmesi; işte aşk budur... Victor Hugo 57 Aşk, sadece bir deliliktir... William Shakespeare 55 Aşk, bir defa ayaklar altında çignendikten sonra, bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir... George Sand 47 Aşkın tabii olanı asla yanılmaz...Dante 41 Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüz binlerce şimşek var... Mevlana 35 Aşk, abıhayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür... Mevlana 35 Aşk, dehanın güneşidir... Selim Sim Tarcan 33 Aşk, tanrı sıfatıdır... Mevlana 30 Aşk, büyük bir üstattır... Moliere 28 Aşk, bir çeşit savaştır... Publius Ovidius Naso 27 Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan yegane histir... Alice Meynell 26 Sevmek, her şeyi saydam hale getirmektir... Victor Hugo 25 Aşk, bütün nimetlerin en büyüğüdür... Prosper Merime 25 Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir... Lev Tolstoy 24 Hayat bir uyku, aşk da rüyasıdır... Alfred de Musset 23 Aşk, daima bir saadettir... George Sand 23 Aşk, hayatın tozudur... John Sheffield 23 Aşk kim kalbe gıdadır ne yenir ne yutulur, bir demir leblebidir, çiğneyene aşkolsun... Şinasi 23 Aşkın ortası tabii, azı duygusuzluk ve ruhen hadımlık, çoğu da rnarazi ve deliliktir...Mazhar Osman Uzman 22 Aşk, tek bir saçla bile bizi arkasından sürükler... Alexander Pope 22 Aşk, bir mucizedir...Emile Zola 21 Aşk, zalim bir sultandır... Luhianos 21 Aşk yumurtaya benzer, taze olmalıdır. Bayatlarsa tadı kalmaz... Rus Atasözü 21 Aşk, hislerin şiiridir...Honore de Balzac 20 Aşk hakkında söylenecek söz bulamıyorum... Şevket Rado 20 Aşk, iki kişinin övünmesidir... A.La Salle 19 Aşk, altın madenine düşmektir... Mevlana 19 Aşk, insanın yaşamak istemesidir... Arthur Schopenhaur 19 Aşk, hayatın tadıdır... M. Tinayre 18 Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşığın bütün sırları meydandadır... Mevlana 18 Aşk, en büyük mürebbidir... F. Osgood 18 Aşk öyle bir şeydir ki, nereden geldiği, nasıl geldiği ve ne olduğu bilinmez... Madam de Scudery 18 Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar... Sultan Veled 18 Aşk, her şeyi açar; ona boyun eğin... Virgil 17 Aşırı yüz bulan ve her dediğini yaptıran aşk usandırır. İyi bir yemeği çok yemek de mideyi bozar... Publius Ovidius Naso 17 Aşk tek dereceli bir şey değildir. Onun alt derecesi şehvetle karışıktır. Üst derecesi ise, Allah'a kadar ulaşır... İsmail Habib Seyuk 17 Dostluk kendi seçimimizdir. Aşk böyle değildir, o gönülden doğar... Madam de Stael 17 Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır...İkbal 17 Aşk, kainatın mimarıdır...Heredot 16 Aşk, Halik'in kendisine kadar yükselmesi için insana verdiği kanattır... Michelangelo 16 Aşk ve talih cesur olanın arkadaşıdır... Publius Chndius Naso 16 Aşk, fedakârlık isteyen bir kumardır. Bu oyunda taraflardan biri aldanmaya mahkumdur... Pitigirilli 16 Aşk, kendini unutup yalnız sevgilinin saadetini aramaktır... Friedrich Von Schiller 16 Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider... Cenap Şahabettin 16 Her aşk, peşinde bir ezeliyet fikrini taşır... Ahmet Hamdi Tanpınar 16 Aşk, yaşayanlar içindir...Necati Cumalı 16 Aşk, genç bir kızın tutmuş bedduasıdır...Tarık Buğra 15 Aşk, merhametli bir efendidir... A.Prevost 15 Aşk, çok renkli bir çiçektir, fakat yetiştiği yer müthiş uçurumlar kenarıdır... Stendhal 15 Aşk yalnız tabiatta vardır... W. Shenstone 14 Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur... Sohrates 14 Aşk, ölümden kuvvetlidir... Turgenyey 13 Aşk öyle seri bir hastalıktır ki, bulaştığı kimseleri çılgın gibi bir hale getirir...Hamilton 11 Aşk, bizde bulunan şeylerin en ilahisidir... Oscar Wilde