Güzel SözlerPaylaşımı

ATASÖZLERİPaylaşımı

En güzelAtasözleri sözleri

294 Bin bilsen de bir bilene danış. 268 Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez. 242 Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yer 196 Denize düşen yağmurdan korkmazmış. 161 Elin hamuru ile erkek işine karışma 143 Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur. 141 Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. 131 Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim. 120 Kedi gidince fare bey olur. 119 Beş parmağın beşi de bir değil 115 Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu 114 El atına binen yaya kalır 111 Taş düştüğü yerde ağırdır. 110 Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez. 109 Irmak kenarına çeşme yapılmaz. 109 Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış. 107 At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. 107 Akşam gelen misafirin yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi. 106 Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin. 106 Dağ dumansız insan hatasız olmaz. 105 Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu. 103 Arap eli öpmekle, dudak kararmaz. 102 Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. 102 Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz. 101 Şimşek çakmadan gök gürlemez. 101 Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 100 Şaşkın ördek, tersten dalar. 100 Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. 100 Atın ölümü arpadan olsun. 100 Aç ayı oynamaz. 99 İt ite buyurur, it de kuyruğuna. 99 Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 99 Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. 99 Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 99 Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. 98 Şapkası dar gelen, başım büyük sanır. 96 Papaz her gün pilav yemez. 96 Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 96 Baba borç yapar çoluk çocuk aç yatar. 95 Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 95 Yenice elek duvarda gerek. 95 Büyük lokma çukurda kalır 95 Bir yiğit kırk yılda meydana gelir. 95 Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. 95 Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. 94 Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. 94 Kâfirden hacı, elden bacı olmaz. 94 İt iti ısırmaz. 94 Fazla naz aşık usandırır. 94 Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene. 94 Aç köpek fırın yıkar. 94 Fakir oynayacağı zaman davul patlar. 94 Baba mirası yanan mum gibidir. 93 Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesini bırakır. 93 Erkek koyun kasap dükkanına yakışır. 93 Çamura taş atma üstüne sıçrar. 93 Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz. 93 Atın iyisi arkadan gelmez. 93 Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. 92 Zorla güzellik olmaz. 92 Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu. 92 Ismarlama hac, hac olmaz. 91 Soydur çeker, huydur geçer. 91 Köpekle dalaşmaktansa, çalıyı dolanmak hayırlıdır. 91 İp inceldiği yerden kopar. 91 Isırgan ile taharet olmaz. 91 Hasta yatan değil, eceli gelen ölür. 91 Bir ahırda at da bulunur eşek de. 91 Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar. 91 Azıcık aşım, kaygısız başım. 91 Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. 90 Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. 90 Yağmurlu gün tavuk su içmez. 90 Nefesine güvenen borazancı başı olur. 90 Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır. 90 At sahibinin altında kişner. 90 Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. 90 Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir. 90 Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın. 90 Acemi katır kapı önünde yük indirir. 89 Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. 89 Taşıma su ile değirmen dönmez. 89 Ölecek tavşan çomağa karşı gelir. 89 Öfkeyle kalkan zararla oturur. 89 Büyük ekmek, büyük bezeden olur. 89 Bozacının şahidi şıracıdır. 89 Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir. 89 Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği. 88 Tırnağın varsa başını kaşı. 88 Körler sağırlar birbirini ağırlar. 88 Başsız evin köpeği çok havlar. 88 Alçak tavuk kendini ferik gösterir. 88 Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. 87 Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır. 87 Öz ağlamayınca göz ağlamaz. 87 Öfke gelir gider, kelle gider gelmez. 87 Oynayamayan gelin yerim dar dermiş 87 Kedinin kanatları olsaydı, serçenin soyu tükenirdi. 87 İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp. 87 Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 87 Bekâr gözü ile kız alınmaz. 87 Baş nereye giderse, ayak da oraya gider. 87 At alırsan yazın, deve alırsan güzün. 87 Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir. 87 Aç köpek fırın delermiş. 86 Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. 86 Uşağı işe koş, sende ardına düş. 86 Tırnağın varsa kaşın, yoksa düşün. 86 Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. 86 Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır. 86 Bir bütün bin yarımdan iyidir. 86 At olacak tay yürüyüşünden belli olur. 86 Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 85 Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder. 85 Düşmanın karıncaysa da kork. 85 Bülbülün çektiği; dili belasıdır. 85 Bekâra karı boşamak kolay gelir. 85 Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 85 Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar. 85 Dağ başından duman eksik olmaz. 85 Acele giden ecele gider. 84 Zengin kesesini, züğürt dizini döver. 84 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 84 Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 84 Herkesin aklı bir olsaydı, koyunlara çoban bulunmazdı. 84 Güneş balçıkla sıvanmaz. 84 Evdeki hesap çarşıya uymaz. 84 Bekâr gözü kör gözü. 84 Bal, bal demekle ağız tatlanmaz 84 Azmış, kudurmuştan beterdir. 84 Ayağını yorganına göre uzat. 84 Al malın iyisini çekme kaygısını. 84 Açın karnı doyar gözü doymaz. 83 Şaraptan bozma sirke keskin olur. 83 Söz gümüş sükût altın. 83 Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar. 83 Laf torbaya girmez. 83 Gezen ayağa taş değer. 83 Demir tavında dövülür. 83 Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 83 Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 82 Zora dağlar dayanmaz, aşığa yollar dayanmaz. 82 Yük altında ancak eşek kalır. 82 Yolundan giden yorulmaz. 82 Yenilen pehlivan, güreşe doymaz. 82 Su testisi su yolunda kırılır. 82 Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar. 82 Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. 82 Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. 82 İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur. 82 İki çıplak bir hamama yakışır 82 Baht olmayınca başta, ne kuruda biter, ne de yaşta. 82 At ile avrat yiğidin ikbalindendir. 82 Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş. 82 Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur. 82 Adamın iyisi iş başında belli olur. 82 Aç gözünü, açarlar gözünü. 81 Yemeye hazır dayanmaz. 81 Sanat altın bileziktir. 81 Saman elinse samanlıkta mı elin? 81 Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. 81 Komşuda pişer, bize de düşer. 81 Halaya giren kolunu sallar. 81 Hak doğrunun yardımcısıdır. 81 Emanet ata binen, tez iner. 81 El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır. 81 Bir adamın karısı onun yarısıdır. 81 Bekleyen derviş muradına ermiş. 81 Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. 81 Arı bal yapacak çiçeği bilir. 81 Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 81 Adamak kolay, ödemek güçtür. 80 Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. 80 Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 80 Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz. 80 Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. 80 Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez. 80 İyi insan lafının üzerine gelirmiş. 80 İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır. 80 Huylu huyundan vazgeçmez. 80 Hile ile iş gören mihnet ile can verir. 80 Gelin ata binmiş ya kısmet demiş. 80 Faydasız baş, mezara yaraşır. 80 Dost başa düşman ayağa bakar. 80 Çıracı olsam ay akşamdan doğar. 80 Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. 80 Borç yiğidin kamçısıdır. 80 Bedava peynir fare kapanında bulunur. 80 Bal tutan parmağını yalar. 80 Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. 80 Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 79 Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 79 Vakitsiz öten horozu keserler. 79 Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. 79 Padişah yasağı üç gün sürer. 79 Nerede birlik, orada dirlik. 79 Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. 79 Kuru laf karın doyurmaz. 79 Isıran it, dişini göstermez. 79 Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 79 Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. 79 Canı yanan eşek atı geçer. 79 Ayda gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. 79 Atımın anlı sakar, lakabını ele takar. 79 Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir. 79 Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. 79 Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 79 Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış. 79 Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. 78 Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. 78 Üzümün çöpü var, armudun sapı var. 78 Ustanın çekici bin altın. 78 Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. 78 Tasa doyurur, acı acıktırır. 78 On beşindeki kız ya erdedir, ya yerde. 78 Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. 78 Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmaz. 78 Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. 78 İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. 78 Helal kazanç ile pilav yenmez. 78 Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez. 78 Bir ağaçta gül de biter, diken de. 78 At ver hasım ol, kız ver hısım ol. 77 Kızım sana diyorum, gelinim sen anla. 77 İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. 77 Emanet eşeğin yuları gevşek olur. 77 Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 77 Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer. 77 Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 77 Bağ dua değil, çapa dua ister. 77 Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. 77 Ecel geldi bedene,baş ağrısı bahane. 77 Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. 76 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 76 Eğreti ata binen tez iner. 76 Bitli baklanın kör alıcısı olur. 75 Sopayı yiyen eşek, atı geçer. 75 İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır. 75 Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez. 75 Ateş ile barut bir arada olmaz. 75 Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 75 Arayan belasını da devasını da bulur. 75 Altın anahtar, her kapıyı açar. 75 Acele işe, şeytan karışır. 74 Kadı anlatana göre fetva verir. 74 Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur. 74 Garip kuşun yuvasını Allah yapar 74 Eyyam sana uymazsa sen eyyama uy. 74 Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 74 Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur. 74 Alim unutmuş, kalem unutmamış. 73 Varsa hünerin, her yerde vardır yerin. 73 Evin danası evin öküzünden korkmaz. 73 Acı söz insanı dininden çıkarır. 72 Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir. 72 Bağlı aslana tavşan bile hücum eder. 71 Zenginin malı, fakirin ağzını yorar. 71 Dinsizin hakkından imansız gelir. 71 Atı alan Üsküdar'ı geçti. 70 İven (acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. 70 Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. 70 Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. 70 Akılsız köpeği yol kocatır. 68 Rüzgâr eken fırtına biçer. 68 Dikensiz gül olmaz. 68 Demir nemden insan gamdan çürür. 68 Abanın kadri, yağmurda bilinir. 67 Dert saklayanda kalır. 66 Vakitsiz açan gül çabuk solar. 66 Çabuk parlayan çabuk söner. 66 Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış. 65 Yiğidi öldür; hakkını ver. 65 Üzüm üzüme baka baka kararır. 65 Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt. 64 Haydan gelen huya gider. 64 Esirgenen göze çöp batar. 63 Zurnada peşrev olmaz‚ ne çıkarsa bahtına. 63 Sakla samanı gelir zamanı. 63 Ölürse yer beğensin‚ kalırsa el beğensin. 63 Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 62 Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. 62 Düşmanın karıncaysa, sen fil ol. 62 Ateş düştüğü yeri yakar. 62 Arayan bulur, inleyen ölür. 61 Su bulanmayınca durulmaz. 61 Babaya dayanma, karıya güvenme. 61 Aş kaşık ile iş keşik ile. 61 Açık yaraya kurt düşmez. 60 Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş. 60 Ağlama ölü için, ağla deli için. 59 Deme dostuna, o da gider der dostuna. 59 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. 58 Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. 58 Damlaya damlaya göl olur. 58 Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz. 58 Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. 58 Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. 57 Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 57 İt kağnının gölgesine yatmış, ne koyu gölgem var demiş. 56 Yazın gölge hoş kışın çuval boş. 56 Kör satıcının kör alıcısı vardır. 56 Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz. 56 Baş başa, baş da padişaha bağlıdır. 55 Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter. 55 Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. 55 Su akar yatağını bulur. 55 Laf lafı açar. 55 Kasap sevdiği postu yere vurur. 55 Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. 55 Aslını inkâr eden haramzadedir. 55 Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 54 Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. 54 Kork korkmazdan‚ utan utanmazdan. 54 Gündüz yenilen hurmalar, gece mideni tırmalar. 54 Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur. 54 Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş. 53 Sen kendini övme el seni övsün. 53 Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 53 Görünen dağın uzağı olmaz. 52 Söz büyüğün su küçüğün. 52 Mühür kimde ise Süleyman odur. 52 Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de. 52 İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. 52 Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 52 Çürük tahtaya çivi çakılmaz. 52 Bir koyundan iki post olmaz. 52 Bekârlık maskaralıktır. 52 Aslında olan tırnağına getirir. 52 Aslına çekmeyen haramzadedir. 52 Alışmış kudurmuştan beterdir. 51 Veren el, alandan elden üstündür. 51 Ucuz etin yahnisi yavan olur. 51 Sabreden derviş muradına ermiş. 51 İki aslan bir posta sığmaz. 51 Göz görür, gönül çeker. 51 El elden üstündür. 51 Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 51 Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş. 51 Bedava sirke baldan tatlıdır. 51 Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 51 Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış. 50 Yanık yerin otu tez biter. 50 Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur. 50 Vakit nakittir. 50 Para insana dil, elbise insana yol öğretir. 50 Mum dibine ışık vermez. 50 İt ürür kervan yürür. 50 İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. 50 Harman yel ile düğün el ile olur. 50 Geçtiğin köprüleri yakma. 50 Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 50 Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü. 50 Ak gün ağartır‚ kara gün karartır. 50 Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 49 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 49 Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. 49 Her işte bir hayır vardır. 49 Gülü seven, dikenine katlanır. 49 Fırsat eldeyken sürün devranı. 49 Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. 49 Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 49 Az menfaat çok zarara mal olur. 49 Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir. 48 Ummadığın taş baş yarar. 48 Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. 48 Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider. 48 Otu çek köküne bak. 48 Mahkeme kadıya mülk değil. 48 Kişi refikinden azar. 48 İti, öldürene sürütürler. 48 Görünen köy kılavuz istemez. 48 Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. 48 Bugün bana ise yarın sana. 48 Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. 48 Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun. 47 Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. 47 Uzaktan davulun sesi hoş gelir. 47 Tok ağırlaması güçtür. 47 Tartılırsan denginle tartıl. 47 Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur. 47 Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi. 47 Keskin sirke küpüne zarar verir. 47 Kendi düşen ağlamaz. 47 Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. 47 Bir eve bir baca, bir kadına bir koca. 47 Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. 47 Aşk olmayınca meşk olmaz. 47 Aç kurt insana saldırır. 46 Yörük at yemini artırır. 46 Merhametten maraz doğar. 46 Leyleğin ömrü laklak ile geçer. 46 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 46 Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz. 46 Her şakanın altında bir gerçek yatar. 46 Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez. 46 Çalışmak ibadetin yarısıdır 46 Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir. 46 Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. 46 Baskısız yongayı yel alır. 46 Bal olan yerde sinek de bulunur. 46 Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 46 Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al. 46 Akçe bulsam, çıkı yok. 46 Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde" demiş. 46 Aç tokun halinden anlamaz. 45 Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına. 45 Umut fakirin ekmeğidir. 45 Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın. 45 Ölümü gören, hastalığa razı olur. 45 İti an çomağı hazırla. 45 İbadet de gizli, kabahat de. 45 Hızlı giden atın pisliği seyrek düşer. 45 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 45 Eken biçer, konan göçer. 45 Denize düşen yılana sarılır. 45 Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 45 Ayranım ekşidir diyen olmaz. 45 Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. 45 Allah dağına göre kar yağdırır. 44 Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar. 44 Ulular köprü olsa basıp geçme. 44 Sakınan göze çöp batar. 44 Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler. 44 İnsan kocar, gönlü kocamaz. 44 Her kuşun eti yenmez. 44 Gem almayan atın ölümü yakındır. 44 Gelen gideni aratır. 44 Elin ile koymadığını kaldırma. 44 El kazanı ile aş kaynamaz. 44 Darlıkta dirlik olmaz. 44 Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 44 Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. 44 Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek. 44 Atılan ok geri dönmez. 44 Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. 44 Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme. 44 Ağlayanın malı gülene hayır gelmez. 44 Ağır otur, batman götür. 43 Var ne bilsin yokun halinden. 43 Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde. 43 Olacakla öleceğe çare yoktur. 43 Kel yanında kabak anılmaz. 43 İşleyen demir ışıldar. 43 Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. 43 Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. 43 Babam bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. 43 Azan Mevlasını da bulur, belasını da. 42 Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar. 42 Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır. 42 Nerede hareket, orada bereket. 42 Kaçan kızın bohçası küçük (hafif) olur. 42 İki baş bir kazanda kaynamaz. 42 Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın. 41 Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. 39 İyiliğe karşı iyilik HER kişinin işi, kötülüğe karşı iyilik ER kişinin işi. 38 Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. 37 Eğilen baş kesilmez. 35 Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. 35 Arpa ekince buğday bekleme. 34 Su akarken küpünü doldur. 34 Dereyi görmeden paçayı sıvama. 34 Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. 33 El deliye, biz akıllıya muhtacız. 33 Dünya malı dünyada kalır. 33 Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur. 33 Bıçak sapını kesmez. 33 Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir. 32 Kasap et derdinde koyun can derdinde. 32 Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder. 32 Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen. 32 Almak kolay ödemek zordur. 32 Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez. 32 Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 32 Fakir parasız olan değil akılsız olandır. 32 Eceli gelen köpek cami duvarına siyer 32 Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. 31 Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun. 31 Sayılı koyunu kurt kapmaz. 31 Her koyun kendi bacağından asılır. 31 Güneş girmeyen eve doktor girer. 31 Gülme komşuna gelir başına. 31 Boş fıçı çok bangırdar. 31 Boş duranı Allah da sevmez kulu da. 31 Bin dinle, bir söyle. 31 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 31 At karnından yiğit burnundan bellidir. 31 Akıl akıldan üstündür. 30 Vücut kocar, gönül kocamaz. 30 Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun. 30 Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. 30 Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker. 30 Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme. 30 İp kırıldığı yerden ulanır(eklenir). 30 Eğri oturalım doğru konuşalım. 30 Davul dengi dengine çalar. 30 Al yakışırken, el bakışırken. 30 Ak ile kara dere kenarında belli olur. 30 Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 29 Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna. 29 Palamut çok biterse kış erken olur. 29 Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar. 29 Oğlan dayıya, kız halaya çeker. 29 Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar. 29 Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma. 29 Her akla geleni işleme her ağacı taşlama. 29 Dut kurusuyla yar sevilmez. 29 Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. 29 Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin. 29 Attan indi eşeğe bindi. 29 At, sahibine göre kişner. 29 At yedi günde, it yediği günde dirilir. 29 Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim. 29 Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 29 Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. 29 Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 29 Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. 29 Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer. 28 Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı. 28 Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış. 28 Derdini söylemeyen derman bulamaz. 28 Birlikten kuvvet doğar. 28 Bin ölçüp bir biçmeli. 28 Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. 28 Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. 28 Ağız yemeyince yüz utanmaz. 28 Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. 28 Ecele çare olmaz. 27 Yabancı koyun kenarda yatar. 27 Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. 27 Tok açın halinden anlamaz. 27 Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. 27 Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. 27 Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar. 27 Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür. 27 Islanmışın yağmurdan pervası yoktur. 27 Gel demek kolay, git demek güçtür. 27 El ağzı ile çorba içilmez. 27 Çocuk evin meyvesidir. 27 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 27 Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş. 27 Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir. 27 Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 27 Al elmaya taş atan çok olur. 27 Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer. 27 Akıl para ile satılmaz. 27 Ağzından bal akıyor. 27 Adam sandık eşeği altına serdik döşeği. 26 Zahmetsiz rahmet olmaz. 26 Suç gelin olsa güvey bulunmaz. 26 Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. 26 Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. 26 Hıdrellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. 26 Gözün ile görmediğini söyleme. 26 Dibi görünmeyen sudan geçme. 26 Çürük iple kuyuya inilmez. 26 Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin. 26 Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 26 Cömert ile nekesin harcı birdir. 26 Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 26 Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz. 26 Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. 26 Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır. 26 Arpa eken darı biçmez. 26 Akıllı evladın var, neylersin malı, akılsız evladın var neylersin malı? 26 Akan su, pis tutmaz. 26 Ak koyunun kara kuzusu da olur. 26 Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. 25 Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez. 25 Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için. 25 Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur. 25 Üzümünü ye, bağını sorma. 25 Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. 25 Rağbet güzel ile zenginedir. 25 Pilav yiyenin kaşığı elinde gerek. 25 Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi. 25 Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. 25 Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. 25 Gerçek dost kötü günde belli olur. 25 Can boğazdan gelir. 25 Bir nalına vurur, bir mıhına. 25 Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir. 25 Başındaki fese bak, girdiği kümese bak. 25 Bal döksen yalanır. 25 Bahar çiçeğiyle güzeldir. 25 Az sabırda, çok keramet vardır. 25 Arkalı it kurdu boğar. 25 Alma elkızının ahını, gökten indirir şahini. 25 Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 25 Ağrısız baş mezarda gerek. 25 Adı çıkacağına canı çıksın. 25 Acele yürüyen yolda kalır. 25 Fakirin ekmeği umuttur. 24 Yaş kesen baş keser. 24 Tereciye tere satılmaz. 24 Tandır başında bağ dikmek kolaydır. 24 Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. 24 Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur. 24 Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir. 24 Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 24 Laf ile peynir gemisi yürümez. 24 Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar. 24 Köpeksiz köyde değnekle gezilmez. 24 Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. 24 Her zamanı bir sayma. 24 Her taş baş yarmaz. 24 Gergin ip, çabuk kopar. 24 Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer. 24 Et tırnaktan ayrılmaz. 24 El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 24 Çatal kazık yere batmaz. 24 Çalışan demir pas tutmaz. 24 Can çıkmadan huy çıkmaz. 24 Bugünkü işini yarına bırakma. 24 Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork. 24 Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın. 24 Bir bulutla kış gelmez. 24 Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler. 24 Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. 24 Az veren candan, çok veren maldan verir. 24 Ata et, ite ot verilmez. 24 At binenin kılıç kuşananındır. 24 Aslı neyse nesli odur. 24 Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. 24 Arı satmış namusu tellala vermiş. 24 Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır. 24 Akıl yaşta değil baştadır. 24 Ak köpeğe koyun diye sarılma. 24 Ağır git ki yol alasın. 24 Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. 24 Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 24 Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin. 24 Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. 23 Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. 23 Zenginin basması ipekli görünür. 23 Zararın neresinden dönersen kârdır. 23 Uyku ölümün kardeşidir. 23 Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. 23 Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni. 23 Sev beni, seveyim seni. 23 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. 23 Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 23 Kızın kimi severse güveyin odur, oğlun kimi severse gelinin odur. 23 Kalem kılıçtan üstündür. 23 Kaçan balık büyük olur. 23 İki cambaz bir ipte oynamaz. 23 Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 23 Hamala semeri yük olmaz. 23 Güneş giren eve hekim girmez. 23 Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. 23 Düşenin dostu olmaz. 23 Dost kara günde belli olur. 23 Danışan dağ aşmış, danışmayan yolu şaşmış. 23 Bir dirhem et, bin ayıp örter. 23 Az tamah, çok ziyan getirir. 23 Aş sabahın iş sabahın. 23 Ananın bastığı yavru incinmez. 23 Altının değerini sarraf bilir. 23 Almadan vermek Allah'a mahsustur. 23 Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 23 Ağır taş batman döver. 23 Ağaçlı köyü su basmaz. 23 Ağa malı deniz yemeyen domuz. 23 Açın imanı olmaz. 22 Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur. 22 Yol sormakla bulunur. 22 Topalla gezen aksama öğrenir. 22 Su akmayınca durulmaz. 22 Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır. 22 Müflis bezirgân, eski defterlerini karıştırır. 22 Kurunun yanında yaş da yanar. 22 Kızını dövmeyen dizini döver. 22 Kılıç kınını kesmez. 22 Kanaat gibi devlet olmaz. 22 İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. 22 Her işin başı sağlık. 22 Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye. 22 Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 22 Dervişin fikri ne ise zikri de odur. 22 Can cümleden azizdir. 22 Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar. 22 Bir musibet bin nasihatten iyidir. 22 Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir. 22 Besle kargayı oysun gözünü. 22 Babadan mal kalır, kemal kalmaz. 22 Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 22 At ölür de, itler bayram eder. 22 Altın kılıç demir kapıyı açar. 22 Ağaç yaşken eğilir. 22 Ağaç kökünden yıkılır. 22 Adamakla mal tükenmez. 22 Acı acıyı bastırır, su sancıyı. 21 Zemheride sür de çalı ile sür. 21 Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 21 Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir. 21 Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider. 21 Oduncunun gözü omca da ( bağ kütüğü), dilencinin gözü çömçede ( tahta kepçe). 21 Lokma çiğnemeden yutulmaz. 21 Göz görmeyince gönül katlanır. 21 Göğe direk, denize kapak olmaz. 21 Dost acı söyler. 21 Cana gelecek mala gelsin. 21 Can çıkar, huy çıkmaz. 21 Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer. 21 Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. 21 Aslan yattığı yerden belli olur. 21 Ağır kazan geç kaynar. 20 Şahin ile deve avlanmaz . 20 Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. 20 Kız beşikte çeyiz sandıkta. 20 Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş. 20 Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. 20 Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir. 20 Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. 20 Akıl yiğide sermayedir. 20 Ak akçe kara gün içindir. 20 Adam olana bir söz yeter. 20 Aç koynunda azık durmaz. 19 Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez. 19 Hak deyince akan sular durur. 19 Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 18 Akan su yosun tutmaz. 1 Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur. 1 Osmanlı\'nın ekmeği dizindedir.