Güzel SözlerPaylaşımı

ATASÖZLERİPaylaşımı

En güzelAtasözleri sözleri

280 Bin bilsen de bir bilene danış. 252 Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez. 189 Denize düşen yağmurdan korkmazmış. 188 Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yer 147 Elin hamuru ile erkek işine karışma 136 Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur. 134 Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. 121 Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim. 113 Beş parmağın beşi de bir değil 111 Kedi gidince fare bey olur. 104 El atına binen yaya kalır 103 Taş düştüğü yerde ağırdır. 103 Irmak kenarına çeşme yapılmaz. 103 Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez. 102 Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu 100 At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. 99 Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış. 99 Dağ dumansız insan hatasız olmaz. 97 Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin. 96 Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu. 95 Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. 95 Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 94 Şimşek çakmadan gök gürlemez. 94 Şaşkın ördek, tersten dalar. 94 Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz. 94 Atın ölümü arpadan olsun. 93 Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. 93 Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. 92 Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 92 Arap eli öpmekle, dudak kararmaz. 92 Akşam gelen misafirin yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi. 91 İt ite buyurur, it de kuyruğuna. 91 Aç ayı oynamaz. 90 Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. 90 Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 90 Baba borç yapar çoluk çocuk aç yatar. 89 Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 89 Papaz her gün pilav yemez. 89 Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 88 Yenice elek duvarda gerek. 88 Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. 88 Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesini bırakır. 88 Büyük lokma çukurda kalır 88 Bir yiğit kırk yılda meydana gelir. 88 Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. 88 Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. 88 Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene. 88 Aç köpek fırın yıkar. 88 Fakir oynayacağı zaman davul patlar. 87 Kâfirden hacı, elden bacı olmaz. 87 Çamura taş atma üstüne sıçrar. 87 Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. 86 Zorla güzellik olmaz. 86 Erkek koyun kasap dükkanına yakışır. 86 Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz. 86 Atın iyisi arkadan gelmez. 86 Baba mirası yanan mum gibidir. 85 Şapkası dar gelen, başım büyük sanır. 85 Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu. 85 İt iti ısırmaz. 85 Ismarlama hac, hac olmaz. 85 Fazla naz aşık usandırır. 85 Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. 84 Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. 84 Yağmurlu gün tavuk su içmez. 84 Nefesine güvenen borazancı başı olur. 84 Hasta yatan değil, eceli gelen ölür. 84 Azıcık aşım, kaygısız başım. 83 Taşıma su ile değirmen dönmez. 83 Soydur çeker, huydur geçer. 83 Öfkeyle kalkan zararla oturur. 83 Köpekle dalaşmaktansa, çalıyı dolanmak hayırlıdır. 83 İp inceldiği yerden kopar. 83 Isırgan ile taharet olmaz. 83 Büyük ekmek, büyük bezeden olur. 83 Bozacının şahidi şıracıdır. 83 Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. 83 Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın. 82 Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. 82 Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır. 82 Bir ahırda at da bulunur eşek de. 82 Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar. 82 At sahibinin altında kişner. 82 Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir. 82 Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği. 81 Öz ağlamayınca göz ağlamaz. 81 Ölecek tavşan çomağa karşı gelir. 81 Kedinin kanatları olsaydı, serçenin soyu tükenirdi. 81 İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp. 81 Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 81 Başsız evin köpeği çok havlar. 81 Baş nereye giderse, ayak da oraya gider. 81 Alçak tavuk kendini ferik gösterir. 81 Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir. 81 Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. 81 Aç köpek fırın delermiş. 81 Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir. 80 Tırnağın varsa başını kaşı. 80 Öfke gelir gider, kelle gider gelmez. 80 Oynayamayan gelin yerim dar dermiş 80 Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. 80 At olacak tay yürüyüşünden belli olur. 79 Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır. 79 Bir bütün bin yarımdan iyidir. 79 Bekâr gözü ile kız alınmaz. 79 Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 79 Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar. 79 Acele giden ecele gider. 78 Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır. 78 Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder. 78 Tırnağın varsa kaşın, yoksa düşün. 78 Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 78 Körler sağırlar birbirini ağırlar. 78 Herkesin aklı bir olsaydı, koyunlara çoban bulunmazdı. 78 Evdeki hesap çarşıya uymaz. 78 Düşmanın karıncaysa da kork. 78 Bülbülün çektiği; dili belasıdır. 78 Bekâr gözü kör gözü. 78 Ayağını yorganına göre uzat. 78 At alırsan yazın, deve alırsan güzün. 78 Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 78 Acemi katır kapı önünde yük indirir. 77 Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. 77 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 77 Güneş balçıkla sıvanmaz. 77 Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 77 Bekâra karı boşamak kolay gelir. 77 Bal, bal demekle ağız tatlanmaz 77 Azmış, kudurmuştan beterdir. 77 Al malın iyisini çekme kaygısını. 77 Açın karnı doyar gözü doymaz. 76 Yolundan giden yorulmaz. 76 Uşağı işe koş, sende ardına düş. 76 Şaraptan bozma sirke keskin olur. 76 Su testisi su yolunda kırılır. 76 Söz gümüş sükût altın. 76 Laf torbaya girmez. 76 İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur. 76 İki çıplak bir hamama yakışır 76 Demir tavında dövülür. 76 Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 76 Adamın iyisi iş başında belli olur. 76 Aç gözünü, açarlar gözünü. 76 Dağ başından duman eksik olmaz. 75 Zora dağlar dayanmaz, aşığa yollar dayanmaz. 75 Yük altında ancak eşek kalır. 75 Yemeye hazır dayanmaz. 75 Komşuda pişer, bize de düşer. 75 Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. 75 Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. 75 Halaya giren kolunu sallar. 75 Hak doğrunun yardımcısıdır. 75 Emanet ata binen, tez iner. 75 El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır. 75 Bekleyen derviş muradına ermiş. 75 Baht olmayınca başta, ne kuruda biter, ne de yaşta. 75 Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. 75 At ile avrat yiğidin ikbalindendir. 75 Arı bal yapacak çiçeği bilir. 75 Adamak kolay, ödemek güçtür. 74 Zengin kesesini, züğürt dizini döver. 74 Yenilen pehlivan, güreşe doymaz. 74 Vakitsiz öten horozu keserler. 74 Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 74 Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar. 74 Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz. 74 Nerede birlik, orada dirlik. 74 Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. 74 Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar. 74 İyi insan lafının üzerine gelirmiş. 74 Gezen ayağa taş değer. 74 Gelin ata binmiş ya kısmet demiş. 74 Dost başa düşman ayağa bakar. 74 Bir adamın karısı onun yarısıdır. 74 Bedava peynir fare kapanında bulunur. 74 Bal tutan parmağını yalar. 74 Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur. 73 Padişah yasağı üç gün sürer. 73 Kuru laf karın doyurmaz. 73 Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez. 73 İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır. 73 Huylu huyundan vazgeçmez. 73 Hile ile iş gören mihnet ile can verir. 73 Faydasız baş, mezara yaraşır. 73 Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. 73 Çıracı olsam ay akşamdan doğar. 73 Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. 73 Canı yanan eşek atı geçer. 73 Borç yiğidin kamçısıdır. 73 Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. 73 Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş. 73 Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 72 Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. 72 Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 72 Ustanın çekici bin altın. 72 Saman elinse samanlıkta mı elin? 72 Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. 72 Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. 72 Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. 72 Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez. 72 Ayda gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. 72 Atımın anlı sakar, lakabını ele takar. 72 At ver hasım ol, kız ver hısım ol. 72 Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 72 Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. 72 Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış. 72 Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. 71 Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. 71 On beşindeki kız ya erdedir, ya yerde. 71 Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmaz. 71 Kızım sana diyorum, gelinim sen anla. 71 İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. 71 Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 71 Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 71 Bir ağaçta gül de biter, diken de. 71 Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir. 71 Ecel geldi bedene,baş ağrısı bahane. 71 Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. 70 Üzümün çöpü var, armudun sapı var. 70 Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. 70 Tasa doyurur, acı acıktırır. 70 Sanat altın bileziktir. 70 Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. 70 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 70 İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. 70 Helal kazanç ile pilav yenmez. 70 Bitli baklanın kör alıcısı olur. 70 Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer. 70 Bağ dua değil, çapa dua ister. 70 Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 69 Sopayı yiyen eşek, atı geçer. 69 Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. 69 Emanet eşeğin yuları gevşek olur. 69 Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez. 69 Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 68 Isıran it, dişini göstermez. 68 Eyyam sana uymazsa sen eyyama uy. 68 Ateş ile barut bir arada olmaz. 68 Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur. 68 Arayan belasını da devasını da bulur. 68 Altın anahtar, her kapıyı açar. 68 Alim unutmuş, kalem unutmamış. 67 Kadı anlatana göre fetva verir. 67 İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır. 67 Eğreti ata binen tez iner. 67 Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 66 Evin danası evin öküzünden korkmaz. 66 Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 66 Acı söz insanı dininden çıkarır. 66 Acele işe, şeytan karışır. 65 Varsa hünerin, her yerde vardır yerin. 65 Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur. 65 Atı alan Üsküdar'ı geçti. 64 Garip kuşun yuvasını Allah yapar 64 Dinsizin hakkından imansız gelir. 64 Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir. 64 Bağlı aslana tavşan bile hücum eder. 64 Akılsız köpeği yol kocatır. 63 Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. 63 Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. 62 Rüzgâr eken fırtına biçer. 62 Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. 61 İven (acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. 60 Zenginin malı, fakirin ağzını yorar. 60 Dikensiz gül olmaz. 60 Dert saklayanda kalır. 60 Demir nemden insan gamdan çürür. 60 Çabuk parlayan çabuk söner. 59 Vakitsiz açan gül çabuk solar. 59 Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış. 59 Abanın kadri, yağmurda bilinir. 57 Yiğidi öldür; hakkını ver. 57 Esirgenen göze çöp batar. 57 Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt. 56 Ölürse yer beğensin‚ kalırsa el beğensin. 56 Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 55 Zurnada peşrev olmaz‚ ne çıkarsa bahtına. 55 Haydan gelen huya gider. 55 Düşmanın karıncaysa, sen fil ol. 54 Su bulanmayınca durulmaz. 54 Sakla samanı gelir zamanı. 54 Babaya dayanma, karıya güvenme. 54 Ateş düştüğü yeri yakar. 54 Açık yaraya kurt düşmez. 54 Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. 53 Aş kaşık ile iş keşik ile. 53 Arayan bulur, inleyen ölür. 53 Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş. 52 Üzüm üzüme baka baka kararır. 52 Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. 52 Deme dostuna, o da gider der dostuna. 52 Ağlama ölü için, ağla deli için. 52 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. 51 Damlaya damlaya göl olur. 51 Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz. 51 Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. 50 İt kağnının gölgesine yatmış, ne koyu gölgem var demiş. 50 Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz. 49 Su akar yatağını bulur. 49 Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. 49 Baş başa, baş da padişaha bağlıdır. 48 Yazın gölge hoş kışın çuval boş. 48 Kasap sevdiği postu yere vurur. 48 Gündüz yenilen hurmalar, gece mideni tırmalar. 48 Aslını inkâr eden haramzadedir. 48 Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 47 Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter. 47 Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 47 Kork korkmazdan‚ utan utanmazdan. 47 Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. 46 Mühür kimde ise Süleyman odur. 46 Laf lafı açar. 46 Bekârlık maskaralıktır. 46 Aslında olan tırnağına getirir. 45 Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. 45 Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 45 Kör satıcının kör alıcısı vardır. 45 Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de. 45 İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. 45 İki aslan bir posta sığmaz. 45 Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur. 45 Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 45 Bir koyundan iki post olmaz. 44 Yanık yerin otu tez biter. 44 Ucuz etin yahnisi yavan olur. 44 Sen kendini övme el seni övsün. 44 Göz görür, gönül çeker. 44 Görünen dağın uzağı olmaz. 44 Geçtiğin köprüleri yakma. 44 Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş. 44 Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 43 Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur. 43 Veren el, alandan elden üstündür. 43 Vakit nakittir. 43 Söz büyüğün su küçüğün. 43 Sabreden derviş muradına ermiş. 43 Mum dibine ışık vermez. 43 İt ürür kervan yürür. 43 İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. 43 Her işte bir hayır vardır. 43 Harman yel ile düğün el ile olur. 43 Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. 43 El elden üstündür. 43 Çürük tahtaya çivi çakılmaz. 43 Bedava sirke baldan tatlıdır. 43 Az menfaat çok zarara mal olur. 43 Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış. 43 Aslına çekmeyen haramzadedir. 43 Alışmış kudurmuştan beterdir. 43 Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş. 42 Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. 42 Para insana dil, elbise insana yol öğretir. 42 Mahkeme kadıya mülk değil. 42 Kişi refikinden azar. 42 Görünen köy kılavuz istemez. 42 Fırsat eldeyken sürün devranı. 42 Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 41 Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. 41 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 41 Uzaktan davulun sesi hoş gelir. 41 Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi. 41 Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. 41 Otu çek köküne bak. 41 Kendi düşen ağlamaz. 41 İti, öldürene sürütürler. 41 Gülü seven, dikenine katlanır. 41 Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. 41 Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 41 Bir eve bir baca, bir kadına bir koca. 41 Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. 41 Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 41 Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. 41 Aşk olmayınca meşk olmaz. 41 Ak gün ağartır‚ kara gün karartır. 41 Aç kurt insana saldırır. 41 Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir. 40 Yörük at yemini artırır. 40 Ummadığın taş baş yarar. 40 Tok ağırlaması güçtür. 40 Tartılırsan denginle tartıl. 40 Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur. 40 Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider. 40 Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. 40 Leyleğin ömrü laklak ile geçer. 40 Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz. 40 Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez. 40 Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir. 40 Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü. 39 Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına. 39 Umut fakirin ekmeğidir. 39 Keskin sirke küpüne zarar verir. 39 İti an çomağı hazırla. 39 İbadet de gizli, kabahat de. 39 Hızlı giden atın pisliği seyrek düşer. 39 Her şakanın altında bir gerçek yatar. 39 Eken biçer, konan göçer. 39 Denize düşen yılana sarılır. 39 Çalışmak ibadetin yarısıdır 39 Bugün bana ise yarın sana. 39 Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. 39 Baskısız yongayı yel alır. 39 Bal olan yerde sinek de bulunur. 39 Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 39 Ayranım ekşidir diyen olmaz. 39 Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 39 Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al. 39 Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun. 39 Akçe bulsam, çıkı yok. 39 Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde" demiş. 39 Aç tokun halinden anlamaz. 38 Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın. 38 Ölümü gören, hastalığa razı olur. 38 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 38 İnsan kocar, gönlü kocamaz. 38 Gelen gideni aratır. 38 Elin ile koymadığını kaldırma. 38 El kazanı ile aş kaynamaz. 38 Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. 38 Darlıkta dirlik olmaz. 38 Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. 38 Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek. 38 Atılan ok geri dönmez. 38 Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. 38 Ağır otur, batman götür. 37 Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar. 37 Var ne bilsin yokun halinden. 37 Sakınan göze çöp batar. 37 Olacakla öleceğe çare yoktur. 37 Merhametten maraz doğar. 37 Kel yanında kabak anılmaz. 37 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 37 Her kuşun eti yenmez. 37 Gem almayan atın ölümü yakındır. 37 Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 37 Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 37 Babam bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. 37 Azan Mevlasını da bulur, belasını da. 37 Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. 37 Allah dağına göre kar yağdırır. 37 Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme. 37 Ağlayanın malı gülene hayır gelmez. 36 Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar. 36 Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır. 36 Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde. 36 Nerede hareket, orada bereket. 36 Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler. 36 Kaçan kızın bohçası küçük (hafif) olur. 36 İşleyen demir ışıldar. 36 İki baş bir kazanda kaynamaz. 36 Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. 36 Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. 36 Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın. 35 Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. 35 Ulular köprü olsa basıp geçme. 35 İyiliğe karşı iyilik HER kişinin işi, kötülüğe karşı iyilik ER kişinin işi. 35 Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. 33 Eğilen baş kesilmez. 31 El deliye, biz akıllıya muhtacız. 31 Dereyi görmeden paçayı sıvama. 31 Arpa ekince buğday bekleme. 30 Dünya malı dünyada kalır. 30 Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. 30 Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. 29 Sayılı koyunu kurt kapmaz. 29 Her koyun kendi bacağından asılır. 29 Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder. 29 Boş duranı Allah da sevmez kulu da. 29 At karnından yiğit burnundan bellidir. 29 Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir. 29 Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez. 29 Fakir parasız olan değil akılsız olandır. 29 Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. 28 Vücut kocar, gönül kocamaz. 28 Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. 28 Kasap et derdinde koyun can derdinde. 28 Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme. 28 Güneş girmeyen eve doktor girer. 28 Boş fıçı çok bangırdar. 28 Bin dinle, bir söyle. 28 Bıçak sapını kesmez. 28 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 28 Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 28 Eceli gelen köpek cami duvarına siyer 27 Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna. 27 Palamut çok biterse kış erken olur. 27 Oğlan dayıya, kız halaya çeker. 27 Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar. 27 Gülme komşuna gelir başına. 27 Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur. 27 Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen. 27 Attan indi eşeğe bindi. 27 At, sahibine göre kişner. 27 Almak kolay ödemek zordur. 27 Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. 27 Akıl akıldan üstündür. 27 Ak ile kara dere kenarında belli olur. 27 Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 26 Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun. 26 Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı. 26 Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar. 26 Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker. 26 Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma. 26 Davul dengi dengine çalar. 26 Bin ölçüp bir biçmeli. 26 Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. 26 Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin. 26 Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. 26 Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim. 25 Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. 25 Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. 25 İp kırıldığı yerden ulanır(eklenir). 25 Islanmışın yağmurdan pervası yoktur. 25 Her akla geleni işleme her ağacı taşlama. 25 Eğri oturalım doğru konuşalım. 25 Derdini söylemeyen derman bulamaz. 25 Çocuk evin meyvesidir. 25 Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. 25 Al yakışırken, el bakışırken. 25 Ağız yemeyince yüz utanmaz. 25 Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. 25 Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. 25 Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer. 24 Zahmetsiz rahmet olmaz. 24 Yabancı koyun kenarda yatar. 24 Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun. 24 Tok açın halinden anlamaz. 24 Suç gelin olsa güvey bulunmaz. 24 Su akarken küpünü doldur. 24 Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar. 24 Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür. 24 Gözün ile görmediğini söyleme. 24 Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış. 24 El ağzı ile çorba içilmez. 24 Dut kurusuyla yar sevilmez. 24 Dibi görünmeyen sudan geçme. 24 Çürük iple kuyuya inilmez. 24 Birlikten kuvvet doğar. 24 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 24 Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir. 24 Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır. 24 Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 24 Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 24 Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer. 24 Ak koyunun kara kuzusu da olur. 24 Adam sandık eşeği altına serdik döşeği. 24 Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 23 Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez. 23 Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur. 23 Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. 23 Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. 23 Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. 23 Hıdrellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. 23 Gerçek dost kötü günde belli olur. 23 Gel demek kolay, git demek güçtür. 23 Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 23 Bir nalına vurur, bir mıhına. 23 Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir. 23 Başındaki fese bak, girdiği kümese bak. 23 Bal döksen yalanır. 23 Bahar çiçeğiyle güzeldir. 23 Az sabırda, çok keramet vardır. 23 At yedi günde, it yediği günde dirilir. 23 Arpa eken darı biçmez. 23 Al elmaya taş atan çok olur. 23 Ağzından bal akıyor. 23 Acele yürüyen yolda kalır. 22 Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için. 22 Tereciye tere satılmaz. 22 Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. 22 Rağbet güzel ile zenginedir. 22 Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 22 Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. 22 Her zamanı bir sayma. 22 Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. 22 Gergin ip, çabuk kopar. 22 Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin. 22 Can çıkmadan huy çıkmaz. 22 Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 22 Bir bulutla kış gelmez. 22 Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş. 22 Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. 22 Ata et, ite ot verilmez. 22 At binenin kılıç kuşananındır. 22 Akıl para ile satılmaz. 22 Ağrısız baş mezarda gerek. 22 Fakirin ekmeği umuttur. 22 Ecele çare olmaz. 21 Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. 21 Zenginin basması ipekli görünür. 21 Zararın neresinden dönersen kârdır. 21 Yaş kesen baş keser. 21 Üzümünü ye, bağını sorma. 21 Uyku ölümün kardeşidir. 21 Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. 21 Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar. 21 Köpeksiz köyde değnekle gezilmez. 21 Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. 21 Kalem kılıçtan üstündür. 21 Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 21 Her taş baş yarmaz. 21 Hamala semeri yük olmaz. 21 Güneş giren eve hekim girmez. 21 Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer. 21 Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. 21 Çatal kazık yere batmaz. 21 Çalışan demir pas tutmaz. 21 Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. 21 Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz. 21 Ananın bastığı yavru incinmez. 21 Almadan vermek Allah'a mahsustur. 21 Akıllı evladın var, neylersin malı, akılsız evladın var neylersin malı? 21 Akan su, pis tutmaz. 21 Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 21 Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 21 Adı çıkacağına canı çıksın. 21 Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 21 Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin. 21 Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. 20 Tandır başında bağ dikmek kolaydır. 20 Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur. 20 Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir. 20 Müflis bezirgân, eski defterlerini karıştırır. 20 Laf ile peynir gemisi yürümez. 20 Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi. 20 Kılıç kınını kesmez. 20 Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. 20 Kaçan balık büyük olur. 20 İki cambaz bir ipte oynamaz. 20 Her işin başı sağlık. 20 Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye. 20 El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 20 Dost kara günde belli olur. 20 Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 20 Dervişin fikri ne ise zikri de odur. 20 Danışan dağ aşmış, danışmayan yolu şaşmış. 20 Cömert ile nekesin harcı birdir. 20 Can boğazdan gelir. 20 Bugünkü işini yarına bırakma. 20 Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork. 20 Bir dirhem et, bin ayıp örter. 20 Besle kargayı oysun gözünü. 20 Az tamah, çok ziyan getirir. 20 Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 20 At ölür de, itler bayram eder. 20 Aslı neyse nesli odur. 20 Arkalı it kurdu boğar. 20 Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. 20 Altının değerini sarraf bilir. 20 Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır. 20 Ağır taş batman döver. 20 Ağaçlı köyü su basmaz. 20 Ağaç yaşken eğilir. 20 Acı acıyı bastırır, su sancıyı. 20 Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. 19 Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur. 19 Zemheride sür de çalı ile sür. 19 Topalla gezen aksama öğrenir. 19 Su akmayınca durulmaz. 19 Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır. 19 Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni. 19 Sev beni, seveyim seni. 19 Pilav yiyenin kaşığı elinde gerek. 19 Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir. 19 Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider. 19 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. 19 Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 19 Kızını dövmeyen dizini döver. 19 Kızın kimi severse güveyin odur, oğlun kimi severse gelinin odur. 19 Kanaat gibi devlet olmaz. 19 Göz görmeyince gönül katlanır. 19 Et tırnaktan ayrılmaz. 19 Dost acı söyler. 19 Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer. 19 Bir musibet bin nasihatten iyidir. 19 Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler. 19 Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. 19 Az veren candan, çok veren maldan verir. 19 Aş sabahın iş sabahın. 19 Aslan yattığı yerden belli olur. 19 Arı satmış namusu tellala vermiş. 19 Altın kılıç demir kapıyı açar. 19 Alma elkızının ahını, gökten indirir şahini. 19 Akıl yaşta değil baştadır. 19 Ak köpeğe koyun diye sarılma. 19 Ağır git ki yol alasın. 19 Ağaç kökünden yıkılır. 19 Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. 19 Ağa malı deniz yemeyen domuz. 19 Açın imanı olmaz. 18 Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 18 Şahin ile deve avlanmaz . 18 Oduncunun gözü omca da ( bağ kütüğü), dilencinin gözü çömçede ( tahta kepçe). 18 Lokma çiğnemeden yutulmaz. 18 Kurunun yanında yaş da yanar. 18 İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. 18 Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş. 18 Göğe direk, denize kapak olmaz. 18 Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. 18 Düşenin dostu olmaz. 18 Cana gelecek mala gelsin. 18 Can çıkar, huy çıkmaz. 18 Can cümleden azizdir. 18 Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir. 18 Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın. 18 Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir. 18 Babadan mal kalır, kemal kalmaz. 18 Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. 18 Akıl yiğide sermayedir. 18 Ağır kazan geç kaynar. 18 Adamakla mal tükenmez. 18 Adam olana bir söz yeter. 18 Aç koynunda azık durmaz. 17 Yol sormakla bulunur. 17 Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez. 17 Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. 17 Kız beşikte çeyiz sandıkta. 17 Hak deyince akan sular durur. 17 Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar. 17 Ak akçe kara gün içindir. 16 Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 15 Akan su yosun tutmaz. 1 Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur. 1 Osmanlı\'nın ekmeği dizindedir.