Güzel SözlerPaylaşımı

ATASÖZLERİPaylaşımı

En güzelAtasözleri sözleri

331 Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yer 321 Bin bilsen de bir bilene danış. 315 Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez. 215 Denize düşen yağmurdan korkmazmış. 187 Elin hamuru ile erkek işine karışma 166 Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. 163 Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur. 154 Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim. 150 Kedi gidince fare bey olur. 149 Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu 144 Beş parmağın beşi de bir değil 142 El atına binen yaya kalır 140 Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış. 137 Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez. 134 Taş düştüğü yerde ağırdır. 134 Arap eli öpmekle, dudak kararmaz. 133 Şapkası dar gelen, başım büyük sanır. 132 Irmak kenarına çeşme yapılmaz. 132 Akşam gelen misafirin yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi. 130 At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. 130 Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu. 128 Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin. 128 Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu. 126 Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. 126 Dağ dumansız insan hatasız olmaz. 125 Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz. 124 Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. 123 Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 123 İt ite buyurur, it de kuyruğuna. 123 Atın ölümü arpadan olsun. 122 Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. 122 Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 121 Şaşkın ördek, tersten dalar. 121 Papaz her gün pilav yemez. 121 Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. 121 Aç ayı oynamaz. 120 Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 119 Şimşek çakmadan gök gürlemez. 119 Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 119 Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene. 118 Zorla güzellik olmaz. 117 Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. 117 Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. 117 Baba borç yapar çoluk çocuk aç yatar. 116 Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 116 Yenice elek duvarda gerek. 116 Kâfirden hacı, elden bacı olmaz. 116 İt iti ısırmaz. 116 İp inceldiği yerden kopar. 116 Erkek koyun kasap dükkanına yakışır. 116 Bir yiğit kırk yılda meydana gelir. 116 Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz. 116 Atın iyisi arkadan gelmez. 116 Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. 116 Aç köpek fırın yıkar. 116 Fakir oynayacağı zaman davul patlar. 115 Fazla naz aşık usandırır. 115 Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesini bırakır. 115 Çamura taş atma üstüne sıçrar. 114 Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. 114 Büyük lokma çukurda kalır 114 Azıcık aşım, kaygısız başım. 114 At sahibinin altında kişner. 114 Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. 114 Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir. 114 Baba mirası yanan mum gibidir. 113 Soydur çeker, huydur geçer. 113 Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır. 113 Büyük ekmek, büyük bezeden olur. 113 Bir ahırda at da bulunur eşek de. 113 Baş nereye giderse, ayak da oraya gider. 113 Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar. 113 Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. 112 Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır. 112 İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp. 112 Ismarlama hac, hac olmaz. 112 Isırgan ile taharet olmaz. 112 Bozacının şahidi şıracıdır. 112 Acemi katır kapı önünde yük indirir. 112 Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği. 111 Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. 111 Yağmurlu gün tavuk su içmez. 111 Uşağı işe koş, sende ardına düş. 111 Nefesine güvenen borazancı başı olur. 111 Köpekle dalaşmaktansa, çalıyı dolanmak hayırlıdır. 111 Hasta yatan değil, eceli gelen ölür. 111 Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 111 Başsız evin köpeği çok havlar. 111 At olacak tay yürüyüşünden belli olur. 111 Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın. 111 Aç köpek fırın delermiş. 110 Öz ağlamayınca göz ağlamaz. 110 Ölecek tavşan çomağa karşı gelir. 110 Öfke gelir gider, kelle gider gelmez. 110 Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır. 110 At alırsan yazın, deve alırsan güzün. 110 Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 110 Alçak tavuk kendini ferik gösterir. 110 Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir. 109 Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. 109 Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. 109 Tırnağın varsa başını kaşı. 109 Laf torbaya girmez. 109 Körler sağırlar birbirini ağırlar. 109 Düşmanın karıncaysa da kork. 109 Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 109 Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. 108 Tırnağın varsa kaşın, yoksa düşün. 108 Şaraptan bozma sirke keskin olur. 108 Nerede birlik, orada dirlik. 108 Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. 108 Kuru laf karın doyurmaz. 108 Kedinin kanatları olsaydı, serçenin soyu tükenirdi. 108 Bir bütün bin yarımdan iyidir. 108 Ayağını yorganına göre uzat. 108 Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. 108 Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 107 Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder. 107 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 107 Taşıma su ile değirmen dönmez. 107 Öfkeyle kalkan zararla oturur. 107 Oynayamayan gelin yerim dar dermiş 107 Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. 107 Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 107 Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. 107 İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur. 107 Bekâr gözü kör gözü. 107 Baht olmayınca başta, ne kuruda biter, ne de yaşta. 107 Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. 107 Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir. 107 Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur. 107 Acele giden ecele gider. 106 Yük altında ancak eşek kalır. 106 Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar. 106 Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. 106 Herkesin aklı bir olsaydı, koyunlara çoban bulunmazdı. 106 Demir tavında dövülür. 106 Bülbülün çektiği; dili belasıdır. 106 Bekâr gözü ile kız alınmaz. 106 Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir. 106 Açın karnı doyar gözü doymaz. 105 Ustanın çekici bin altın. 105 Söz gümüş sükût altın. 105 Sanat altın bileziktir. 105 Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar. 105 Hile ile iş gören mihnet ile can verir. 105 El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır. 105 Bekâra karı boşamak kolay gelir. 105 Azmış, kudurmuştan beterdir. 105 Atımın anlı sakar, lakabını ele takar. 105 Al malın iyisini çekme kaygısını. 105 Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 105 Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar. 105 Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. 105 Adamak kolay, ödemek güçtür. 105 Dağ başından duman eksik olmaz. 104 Yolundan giden yorulmaz. 104 Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. 104 Su testisi su yolunda kırılır. 104 İki çıplak bir hamama yakışır 104 Halaya giren kolunu sallar. 104 Gelin ata binmiş ya kısmet demiş. 104 Evdeki hesap çarşıya uymaz. 104 Bir adamın karısı onun yarısıdır. 104 Arı bal yapacak çiçeği bilir. 103 Zengin kesesini, züğürt dizini döver. 103 Yemeye hazır dayanmaz. 103 Komşuda pişer, bize de düşer. 103 Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. 103 İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır. 103 Helal kazanç ile pilav yenmez. 103 Güneş balçıkla sıvanmaz. 103 Gezen ayağa taş değer. 103 Çıracı olsam ay akşamdan doğar. 103 Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez. 103 Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 103 Bekleyen derviş muradına ermiş. 103 Bal, bal demekle ağız tatlanmaz 103 Ayda gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. 103 At ver hasım ol, kız ver hısım ol. 103 Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 103 Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş. 102 Zora dağlar dayanmaz, aşığa yollar dayanmaz. 102 Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. 102 Yenilen pehlivan, güreşe doymaz. 102 Üzümün çöpü var, armudun sapı var. 102 Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz. 102 Padişah yasağı üç gün sürer. 102 On beşindeki kız ya erdedir, ya yerde. 102 İyi insan lafının üzerine gelirmiş. 102 İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. 102 Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 102 Faydasız baş, mezara yaraşır. 102 Dost başa düşman ayağa bakar. 102 Borç yiğidin kamçısıdır. 102 Bal tutan parmağını yalar. 102 At ile avrat yiğidin ikbalindendir. 102 Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış. 102 Aç gözünü, açarlar gözünü. 101 Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 101 Tasa doyurur, acı acıktırır. 101 Saman elinse samanlıkta mı elin? 101 Kızım sana diyorum, gelinim sen anla. 101 Hak doğrunun yardımcısıdır. 101 Emanet ata binen, tez iner. 101 Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. 101 Canı yanan eşek atı geçer. 101 Bir ağaçta gül de biter, diken de. 101 Bağ dua değil, çapa dua ister. 101 Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. 101 Adamın iyisi iş başında belli olur. 101 Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. 100 Vakitsiz öten horozu keserler. 100 Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 100 Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. 100 Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez. 100 İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. 100 Isıran it, dişini göstermez. 100 Huylu huyundan vazgeçmez. 100 Emanet eşeğin yuları gevşek olur. 100 Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 100 Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer. 100 Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 99 Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. 99 Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. 99 Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. 99 Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. 99 Eğreti ata binen tez iner. 99 Bedava peynir fare kapanında bulunur. 99 Ateş ile barut bir arada olmaz. 99 Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 99 Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 99 Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. 98 Zenginin malı, fakirin ağzını yorar. 98 Sopayı yiyen eşek, atı geçer. 98 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 98 Ecel geldi bedene,baş ağrısı bahane. 98 Acele işe, şeytan karışır. 97 Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. 97 Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir. 97 Bitli baklanın kör alıcısı olur. 97 Arayan belasını da devasını da bulur. 97 Altın anahtar, her kapıyı açar. 96 Varsa hünerin, her yerde vardır yerin. 96 Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmaz. 96 Garip kuşun yuvasını Allah yapar 96 Eyyam sana uymazsa sen eyyama uy. 96 Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez. 96 Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur. 95 Üzüm üzüme baka baka kararır. 95 Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur. 95 Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. 94 İven (acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. 94 İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır. 94 Evin danası evin öküzünden korkmaz. 94 Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 94 Bağlı aslana tavşan bile hücum eder. 94 Atı alan Üsküdar'ı geçti. 94 Akılsız köpeği yol kocatır. 93 Kadı anlatana göre fetva verir. 93 Alim unutmuş, kalem unutmamış. 93 Acı söz insanı dininden çıkarır. 90 Esirgenen göze çöp batar. 90 Dinsizin hakkından imansız gelir. 90 Dikensiz gül olmaz. 89 Rüzgâr eken fırtına biçer. 89 Çabuk parlayan çabuk söner. 89 Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. 89 Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış. 88 Yiğidi öldür; hakkını ver. 88 Dert saklayanda kalır. 88 Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt. 87 Demir nemden insan gamdan çürür. 87 Arayan bulur, inleyen ölür. 86 Vakitsiz açan gül çabuk solar. 86 Abanın kadri, yağmurda bilinir. 85 Zurnada peşrev olmaz‚ ne çıkarsa bahtına. 85 Haydan gelen huya gider. 84 Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. 84 Ölürse yer beğensin‚ kalırsa el beğensin. 84 Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 84 Baş başa, baş da padişaha bağlıdır. 84 Ateş düştüğü yeri yakar. 84 Aş kaşık ile iş keşik ile. 84 Açık yaraya kurt düşmez. 84 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. 83 Sakla samanı gelir zamanı. 83 Kör satıcının kör alıcısı vardır. 83 Damlaya damlaya göl olur. 82 Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. 82 Düşmanın karıncaysa, sen fil ol. 82 Deme dostuna, o da gider der dostuna. 82 Ağlama ölü için, ağla deli için. 81 Su bulanmayınca durulmaz. 81 Sen kendini övme el seni övsün. 81 Babaya dayanma, karıya güvenme. 81 Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş. 81 Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz. 81 Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. 80 İt kağnının gölgesine yatmış, ne koyu gölgem var demiş. 79 Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. 79 Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 79 Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. 79 Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş. 79 Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. 78 Yazın gölge hoş kışın çuval boş. 78 İti, öldürene sürütürler. 78 Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz. 78 Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış. 77 Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter. 77 Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. 77 Kork korkmazdan‚ utan utanmazdan. 77 Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur. 77 Aslını inkâr eden haramzadedir. 76 Su akar yatağını bulur. 76 Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 76 Laf lafı açar. 76 İt ürür kervan yürür. 76 İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. 76 Geçtiğin köprüleri yakma. 76 Bir koyundan iki post olmaz. 75 Veren el, alandan elden üstündür. 75 Para insana dil, elbise insana yol öğretir. 75 Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de. 75 Kasap sevdiği postu yere vurur. 75 Gündüz yenilen hurmalar, gece mideni tırmalar. 75 Görünen dağın uzağı olmaz. 75 El elden üstündür. 75 Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 75 Bekârlık maskaralıktır. 75 Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 74 Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına. 74 Söz büyüğün su küçüğün. 74 Sabreden derviş muradına ermiş. 74 Her şakanın altında bir gerçek yatar. 74 Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 74 Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü. 73 Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. 73 Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider. 73 Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz. 73 İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. 73 İki aslan bir posta sığmaz. 73 Harman yel ile düğün el ile olur. 73 Göz görür, gönül çeker. 73 Çürük tahtaya çivi çakılmaz. 73 Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş. 73 Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 73 Bedava sirke baldan tatlıdır. 73 Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 73 Aslında olan tırnağına getirir. 73 Aslına çekmeyen haramzadedir. 73 Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. 72 Yanık yerin otu tez biter. 72 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 72 Vakit nakittir. 72 Otu çek köküne bak. 72 Mühür kimde ise Süleyman odur. 72 Mum dibine ışık vermez. 72 Her işte bir hayır vardır. 72 Görünen köy kılavuz istemez. 72 Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. 72 Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 72 Bugün bana ise yarın sana. 72 Az menfaat çok zarara mal olur. 72 Alışmış kudurmuştan beterdir. 72 Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun. 72 Aç kurt insana saldırır. 71 Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur. 71 Ucuz etin yahnisi yavan olur. 71 Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. 71 Kendi düşen ağlamaz. 71 Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. 71 Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir. 71 Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 71 Bir eve bir baca, bir kadına bir koca. 71 Ak gün ağartır‚ kara gün karartır. 70 Tok ağırlaması güçtür. 70 Mahkeme kadıya mülk değil. 70 Kişi refikinden azar. 70 Keskin sirke küpüne zarar verir. 70 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 70 İbadet de gizli, kabahat de. 70 Gülü seven, dikenine katlanır. 70 Fırsat eldeyken sürün devranı. 70 Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın. 70 Bal olan yerde sinek de bulunur. 70 Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek. 70 Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. 70 Atılan ok geri dönmez. 70 Aşk olmayınca meşk olmaz. 70 Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al. 70 Aç tokun halinden anlamaz. 70 Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir. 69 Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. 69 Uzaktan davulun sesi hoş gelir. 69 Ulular köprü olsa basıp geçme. 69 Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın. 69 İnsan kocar, gönlü kocamaz. 69 Hızlı giden atın pisliği seyrek düşer. 69 Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. 69 Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 69 Ayranım ekşidir diyen olmaz. 68 Ummadığın taş baş yarar. 68 Tartılırsan denginle tartıl. 68 Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur. 68 Sakınan göze çöp batar. 68 Merhametten maraz doğar. 68 İti an çomağı hazırla. 68 Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. 68 Gelen gideni aratır. 68 Darlıkta dirlik olmaz. 68 Çalışmak ibadetin yarısıdır 68 Babam bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. 68 Allah dağına göre kar yağdırır. 68 Akçe bulsam, çıkı yok. 68 Ağır otur, batman götür. 68 Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 67 Yörük at yemini artırır. 67 Umut fakirin ekmeğidir. 67 Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez. 67 Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. 67 Azan Mevlasını da bulur, belasını da. 67 Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde" demiş. 66 Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar. 66 Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır. 66 Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi. 66 Leyleğin ömrü laklak ile geçer. 66 Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler. 66 Kel yanında kabak anılmaz. 66 Kaçan kızın bohçası küçük (hafif) olur. 66 Her kuşun eti yenmez. 66 Gem almayan atın ölümü yakındır. 66 Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. 66 Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. 66 Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 65 Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar. 65 Var ne bilsin yokun halinden. 65 Ölümü gören, hastalığa razı olur. 65 İşleyen demir ışıldar. 65 El kazanı ile aş kaynamaz. 65 Denize düşen yılana sarılır. 65 Baskısız yongayı yel alır. 65 Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. 65 Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme. 65 Ağlayanın malı gülene hayır gelmez. 64 Olacakla öleceğe çare yoktur. 64 Elin ile koymadığını kaldırma. 64 Eken biçer, konan göçer. 63 Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde. 63 Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. 63 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 62 Nerede hareket, orada bereket. 62 İki baş bir kazanda kaynamaz. 62 Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. 59 İyiliğe karşı iyilik HER kişinin işi, kötülüğe karşı iyilik ER kişinin işi. 57 Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. 57 Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer. 56 Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder. 56 Dereyi görmeden paçayı sıvama. 55 Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. 55 Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir. 54 Eğilen baş kesilmez. 54 Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. 53 Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. 53 El deliye, biz akıllıya muhtacız. 53 Ak ile kara dere kenarında belli olur. 53 Ağız yemeyince yüz utanmaz. 53 Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez. 53 Adam sandık eşeği altına serdik döşeği. 52 Su akarken küpünü doldur. 52 Sayılı koyunu kurt kapmaz. 52 Eceli gelen köpek cami duvarına siyer 52 Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. 51 Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar. 51 Gülme komşuna gelir başına. 51 Dünya malı dünyada kalır. 51 Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur. 51 Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen. 51 Bıçak sapını kesmez. 51 Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. 51 Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 50 Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun. 50 Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar. 50 Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker. 50 Her akla geleni işleme her ağacı taşlama. 50 Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. 50 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 50 Arpa ekince buğday bekleme. 50 Akıl akıldan üstündür. 49 Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun. 49 Palamut çok biterse kış erken olur. 49 Davul dengi dengine çalar. 49 Bin dinle, bir söyle. 49 At yedi günde, it yediği günde dirilir. 49 Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim. 49 Almak kolay ödemek zordur. 49 Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer. 49 Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 48 Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. 48 Her koyun kendi bacağından asılır. 48 Güneş girmeyen eve doktor girer. 48 Eğri oturalım doğru konuşalım. 48 Derdini söylemeyen derman bulamaz. 48 Boş duranı Allah da sevmez kulu da. 48 Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. 48 Attan indi eşeğe bindi. 48 At karnından yiğit burnundan bellidir. 48 Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 48 Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. 48 Fakir parasız olan değil akılsız olandır. 47 Vücut kocar, gönül kocamaz. 47 Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. 47 Oğlan dayıya, kız halaya çeker. 47 Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme. 47 İp kırıldığı yerden ulanır(eklenir). 47 Her işin başı sağlık. 47 Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış. 47 Çürük iple kuyuya inilmez. 47 Boş fıçı çok bangırdar. 47 Birlikten kuvvet doğar. 47 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 47 Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir. 47 Al yakışırken, el bakışırken. 47 Al elmaya taş atan çok olur. 47 Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 47 Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. 47 Ecele çare olmaz. 46 Zahmetsiz rahmet olmaz. 46 Yabancı koyun kenarda yatar. 46 Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. 46 Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma. 46 Kasap et derdinde koyun can derdinde. 46 Hıdrellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. 46 Çocuk evin meyvesidir. 46 Az veren candan, çok veren maldan verir. 46 Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. 46 Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. 45 Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. 45 Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur. 45 Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar. 45 Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi. 45 Islanmışın yağmurdan pervası yoktur. 45 Gerçek dost kötü günde belli olur. 45 El ağzı ile çorba içilmez. 45 Dibi görünmeyen sudan geçme. 45 Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 45 Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir. 45 Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin. 45 Bal döksen yalanır. 45 At, sahibine göre kişner. 45 Alma elkızının ahını, gökten indirir şahini. 45 Ak koyunun kara kuzusu da olur. 45 Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 44 Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez. 44 Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur. 44 Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı. 44 Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir. 44 Kılıç kınını kesmez. 44 Gözün ile görmediğini söyleme. 44 Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. 44 Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin. 44 Bin ölçüp bir biçmeli. 44 Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş. 44 Başındaki fese bak, girdiği kümese bak. 44 Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz. 44 Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır. 44 Ata et, ite ot verilmez. 44 Aslı neyse nesli odur. 44 Arpa eken darı biçmez. 44 Altın kılıç demir kapıyı açar. 44 Akan su, pis tutmaz. 44 Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 43 Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için. 43 Yaş kesen baş keser. 43 Suç gelin olsa güvey bulunmaz. 43 Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. 43 Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna. 43 Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. 43 Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. 43 Gergin ip, çabuk kopar. 43 Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye. 43 Gel demek kolay, git demek güçtür. 43 Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. 43 Et tırnaktan ayrılmaz. 43 Dut kurusuyla yar sevilmez. 43 Çalışan demir pas tutmaz. 43 Cana gelecek mala gelsin. 43 Can çıkmadan huy çıkmaz. 43 Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork. 43 Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. 43 At binenin kılıç kuşananındır. 43 Akıl para ile satılmaz. 43 Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 43 Ağzından bal akıyor. 43 Ağa malı deniz yemeyen domuz. 43 Fakirin ekmeği umuttur. 42 Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. 42 Yol sormakla bulunur. 42 Üzümünü ye, bağını sorma. 42 Topalla gezen aksama öğrenir. 42 Tandır başında bağ dikmek kolaydır. 42 Rağbet güzel ile zenginedir. 42 Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 42 Köpeksiz köyde değnekle gezilmez. 42 Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar. 42 Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür. 42 Kanaat gibi devlet olmaz. 42 Kalem kılıçtan üstündür. 42 İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. 42 Her zamanı bir sayma. 42 Güneş giren eve hekim girmez. 42 Cömert ile nekesin harcı birdir. 42 Can boğazdan gelir. 42 Bir dirhem et, bin ayıp örter. 42 Bir bulutla kış gelmez. 42 Besle kargayı oysun gözünü. 42 Arkalı it kurdu boğar. 42 Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır. 42 Akıl yiğide sermayedir. 42 Ağrısız baş mezarda gerek. 42 Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 42 Ağaçlı köyü su basmaz. 42 Ağaç yaşken eğilir. 41 Tereciye tere satılmaz. 41 Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. 41 Şahin ile deve avlanmaz . 41 Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir. 41 Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 41 Her taş baş yarmaz. 41 Göz görmeyince gönül katlanır. 41 Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer. 41 El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 41 Düşenin dostu olmaz. 41 Dost kara günde belli olur. 41 Can cümleden azizdir. 41 Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir. 41 Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 41 Bir nalına vurur, bir mıhına. 41 Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir. 41 Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler. 41 Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. 41 Az sabırda, çok keramet vardır. 41 At ölür de, itler bayram eder. 41 Aslan yattığı yerden belli olur. 41 Akıllı evladın var, neylersin malı, akılsız evladın var neylersin malı? 41 Akıl yaşta değil baştadır. 41 Ak köpeğe koyun diye sarılma. 41 Ağır kazan geç kaynar. 41 Ağır git ki yol alasın. 41 Adı çıkacağına canı çıksın. 41 Açın imanı olmaz. 41 Acele yürüyen yolda kalır. 41 Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. 40 Zararın neresinden dönersen kârdır. 40 Uyku ölümün kardeşidir. 40 Tok açın halinden anlamaz. 40 Sev beni, seveyim seni. 40 Pilav yiyenin kaşığı elinde gerek. 40 Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez. 40 Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. 40 Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider. 40 Lokma çiğnemeden yutulmaz. 40 Laf ile peynir gemisi yürümez. 40 Kızını dövmeyen dizini döver. 40 Hamala semeri yük olmaz. 40 Dervişin fikri ne ise zikri de odur. 40 Danışan dağ aşmış, danışmayan yolu şaşmış. 40 Çatal kazık yere batmaz. 40 Can çıkar, huy çıkmaz. 40 Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar. 40 Bugünkü işini yarına bırakma. 40 Bahar çiçeğiyle güzeldir. 40 Babadan mal kalır, kemal kalmaz. 40 Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 40 Aş sabahın iş sabahın. 40 Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. 40 Almadan vermek Allah'a mahsustur. 40 Ağır taş batman döver. 40 Ağaç kökünden yıkılır. 39 Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur. 39 Zenginin basması ipekli görünür. 39 Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. 39 Oduncunun gözü omca da ( bağ kütüğü), dilencinin gözü çömçede ( tahta kepçe). 39 Müflis bezirgân, eski defterlerini karıştırır. 39 Kızın kimi severse güveyin odur, oğlun kimi severse gelinin odur. 39 Hak deyince akan sular durur. 39 Göğe direk, denize kapak olmaz. 39 Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 39 Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın. 39 Az tamah, çok ziyan getirir. 39 Arı satmış namusu tellala vermiş. 39 Ananın bastığı yavru incinmez. 39 Akan su yosun tutmaz. 39 Ak akçe kara gün içindir. 39 Acı acıyı bastırır, su sancıyı. 39 Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. 38 Zemheride sür de çalı ile sür. 38 Su akmayınca durulmaz. 38 Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır. 38 Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni. 38 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. 38 Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 38 Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. 38 İki cambaz bir ipte oynamaz. 38 Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş. 38 Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. 38 Dost acı söyler. 38 Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer. 38 Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. 38 Altının değerini sarraf bilir. 38 Adam olana bir söz yeter. 38 Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin. 37 Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 37 Kurunun yanında yaş da yanar. 37 Bir musibet bin nasihatten iyidir. 37 Adamakla mal tükenmez. 36 Kız beşikte çeyiz sandıkta. 36 Kaçan balık büyük olur. 36 Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. 36 Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 34 Aç koynunda azık durmaz. 1 Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur. 1 Osmanlı\'nın ekmeği dizindedir.