Güzel SözlerPaylaşımı

ATASÖZLERİPaylaşımı

En güzelAtasözleri sözleri

721 Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yer 673 Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez. 538 Bin bilsen de bir bilene danış. 339 Elin hamuru ile erkek işine karışma 334 Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. 319 Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış. 261 Zenginin malı, fakirin ağzını yorar. 247 Denize düşen yağmurdan korkmazmış. 212 Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. 208 Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. 205 Kedi gidince fare bey olur. 202 Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu 193 Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur. 189 Şapkası dar gelen, başım büyük sanır. 188 Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim. 186 Beş parmağın beşi de bir değil 183 El atına binen yaya kalır 177 Arap eli öpmekle, dudak kararmaz. 175 Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez. 172 Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu. 172 Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. 169 Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. 169 Baba borç yapar çoluk çocuk aç yatar. 166 Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu. 164 Taş düştüğü yerde ağırdır. 164 At ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. 164 Akşam gelen misafirin yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi. 163 Büyük ekmek, büyük bezeden olur. 163 Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 162 Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin. 162 On beşindeki kız ya erdedir, ya yerde. 162 Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. 162 Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 162 Dağ dumansız insan hatasız olmaz. 161 Irmak kenarına çeşme yapılmaz. 161 Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur. 160 İt ite buyurur, it de kuyruğuna. 158 Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz. 158 Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 158 Aç köpek fırın yıkar. 157 Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 157 Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. 157 Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir. 156 Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 155 Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir. 155 Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. 155 Atın ölümü arpadan olsun. 154 Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir. 154 Aç ayı oynamaz. 153 Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır. 153 Fazla naz aşık usandırır. 152 Şaşkın ördek, tersten dalar. 152 Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar. 152 Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. 151 Fakir oynayacağı zaman davul patlar. 150 Şimşek çakmadan gök gürlemez. 150 Hile ile iş gören mihnet ile can verir. 150 Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. 150 Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 150 Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. 149 Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 149 Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder. 149 İt iti ısırmaz. 149 Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesini bırakır. 149 At olacak tay yürüyüşünden belli olur. 148 Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 148 Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. 148 İp inceldiği yerden kopar. 148 Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. 147 Zorla güzellik olmaz. 147 Soydur çeker, huydur geçer. 147 Papaz her gün pilav yemez. 147 Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz. 147 At alırsan yazın, deve alırsan güzün. 147 Alçak tavuk kendini ferik gösterir. 147 Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur. 147 Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir. 146 Nefesine güvenen borazancı başı olur. 146 Kâfirden hacı, elden bacı olmaz. 146 İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp. 146 Büyük lokma çukurda kalır 146 Bir yiğit kırk yılda meydana gelir. 146 Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın. 145 Yuvarlanan taş, yosun tutmaz. 145 Yenice elek duvarda gerek. 145 Uşağı işe koş, sende ardına düş. 145 Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. 145 Öfke gelir gider, kelle gider gelmez. 145 Çamura taş atma üstüne sıçrar. 145 Bir ahırda at da bulunur eşek de. 145 Azıcık aşım, kaygısız başım. 145 At sahibinin altında kişner. 145 Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 145 Acemi katır kapı önünde yük indirir. 144 Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. 144 Nerede birlik, orada dirlik. 144 Isırgan ile taharet olmaz. 144 Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. 144 Atın iyisi arkadan gelmez. 144 Aç köpek fırın delermiş. 144 Baba mirası yanan mum gibidir. 143 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 143 Öz ağlamayınca göz ağlamaz. 143 Köpekle dalaşmaktansa, çalıyı dolanmak hayırlıdır. 143 Ismarlama hac, hac olmaz. 143 Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 143 Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır. 143 Bozacının şahidi şıracıdır. 143 Bekâra karı boşamak kolay gelir. 143 Ayağını yorganına göre uzat. 143 Atımın anlı sakar, lakabını ele takar. 143 At ver hasım ol, kız ver hısım ol. 143 Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar. 143 Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. 142 Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz. 142 Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 142 Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. 142 Hasta yatan değil, eceli gelen ölür. 142 Gezen ayağa taş değer. 142 Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. 142 Bekâr gözü kör gözü. 142 Başsız evin köpeği çok havlar. 142 Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene. 141 Yağmurlu gün tavuk su içmez. 141 Okumayı sevmeyene dokuz hoca az. 141 İki çıplak bir hamama yakışır 141 İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır. 141 El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır. 141 Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 141 Baş nereye giderse, ayak da oraya gider. 141 Baht olmayınca başta, ne kuruda biter, ne de yaşta. 140 Vakitsiz öten horozu keserler. 140 Tırnağın varsa başını kaşı. 140 Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar. 140 Mal canı kazanmaz, can malı kazanır. 140 Körler sağırlar birbirini ağırlar. 140 Kedinin kanatları olsaydı, serçenin soyu tükenirdi. 140 Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. 140 Isıran it, dişini göstermez. 140 Halaya giren kolunu sallar. 140 Erkek koyun kasap dükkanına yakışır. 140 Demir tavında dövülür. 140 Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer. 140 Bekâr gözü ile kız alınmaz. 139 Yenilen pehlivan, güreşe doymaz. 139 Yemeye hazır dayanmaz. 139 Taşıma su ile değirmen dönmez. 139 Öfkeyle kalkan zararla oturur. 139 Bir bütün bin yarımdan iyidir. 138 Zora dağlar dayanmaz, aşığa yollar dayanmaz. 138 Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. 138 Yük altında ancak eşek kalır. 138 Üzüm üzüme baka baka kararır. 138 Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar. 138 Helal kazanç ile pilav yenmez. 138 Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır. 138 Bir ağaçta gül de biter, diken de. 138 Bekleyen derviş muradına ermiş. 138 Ayda gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. 138 Adamın iyisi iş başında belli olur. 138 Aç gözünü, açarlar gözünü. 138 Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği. 137 Ustanın çekici bin altın. 137 Tırnağın varsa kaşın, yoksa düşün. 137 Laf torbaya girmez. 137 Kuru laf karın doyurmaz. 137 İyi insan lafının üzerine gelirmiş. 137 Huylu huyundan vazgeçmez. 137 Düşmanın karıncaysa da kork. 137 Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş. 137 Dağ başından duman eksik olmaz. 136 Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. 136 Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. 136 Ölecek tavşan çomağa karşı gelir. 136 Oynayamayan gelin yerim dar dermiş 136 İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. 136 Gelin ata binmiş ya kısmet demiş. 136 Azmış, kudurmuştan beterdir. 136 Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 136 Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. 136 Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. 135 Şaraptan bozma sirke keskin olur. 135 Faydasız baş, mezara yaraşır. 135 Al malın iyisini çekme kaygısını. 135 Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. 135 Adamak kolay, ödemek güçtür. 135 Ecel geldi bedene,baş ağrısı bahane. 134 Zengin kesesini, züğürt dizini döver. 134 Tasa doyurur, acı acıktırır. 134 Söz gümüş sükût altın. 134 Padişah yasağı üç gün sürer. 134 Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. 134 Herkesin aklı bir olsaydı, koyunlara çoban bulunmazdı. 134 Emanet ata binen, tez iner. 134 Borç yiğidin kamçısıdır. 134 Bağ dua değil, çapa dua ister. 134 Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. 134 Arı bal yapacak çiçeği bilir. 134 Acele giden ecele gider. 133 Yolundan giden yorulmaz. 133 Üzümün çöpü var, armudun sapı var. 133 Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 133 Saman elinse samanlıkta mı elin? 133 Güneş balçıkla sıvanmaz. 133 Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez. 133 Canı yanan eşek atı geçer. 133 Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 133 Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir. 133 Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış. 132 Varsa hünerin, her yerde vardır yerin. 132 Sanat altın bileziktir. 132 İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur. 132 Evdeki hesap çarşıya uymaz. 132 Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir. 132 Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 132 Bal, bal demekle ağız tatlanmaz 132 At ile avrat yiğidin ikbalindendir. 132 Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 131 Su testisi su yolunda kırılır. 131 Namazda gözü olmayanın kulağı ezanda olmaz. 131 Komşuda pişer, bize de düşer. 131 Kızım sana diyorum, gelinim sen anla. 131 İven (acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. 131 Her şeyin yenisi, dostun eskisi. 131 Dost başa düşman ayağa bakar. 131 Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 131 Bal tutan parmağını yalar. 131 Arayan belasını da devasını da bulur. 131 Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 131 Açın karnı doyar gözü doymaz. 130 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 130 Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. 130 Hak doğrunun yardımcısıdır. 130 Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez. 130 Bülbülün çektiği; dili belasıdır. 130 Bir adamın karısı onun yarısıdır. 130 Bedava peynir fare kapanında bulunur. 129 Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. 129 Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez. 129 Eğreti ata binen tez iner. 129 Çıracı olsam ay akşamdan doğar. 128 Bitli baklanın kör alıcısı olur. 128 Ateş ile barut bir arada olmaz. 128 Akılsız köpeği yol kocatır. 128 Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz. 128 Acele işe, şeytan karışır. 127 Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur. 127 İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır. 127 Eyyam sana uymazsa sen eyyama uy. 127 Emanet eşeğin yuları gevşek olur. 127 Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 126 Vakitsiz açan gül çabuk solar. 125 Sopayı yiyen eşek, atı geçer. 125 Atı alan Üsküdar'ı geçti. 125 Acı söz insanı dininden çıkarır. 124 Ölürse yer beğensin‚ kalırsa el beğensin. 124 Bağlı aslana tavşan bile hücum eder. 123 İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. 123 Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur. 123 Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. 123 Dinsizin hakkından imansız gelir. 123 Altın anahtar, her kapıyı açar. 122 Yiğidi öldür; hakkını ver. 122 Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur. 121 Garip kuşun yuvasını Allah yapar 121 Dikensiz gül olmaz. 121 Arayan bulur, inleyen ölür. 121 Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. 121 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. 120 Evin danası evin öküzünden korkmaz. 120 Düşmanın karıncaysa, sen fil ol. 120 Aş kaşık ile iş keşik ile. 120 Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. 119 Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış. 119 Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. 119 Abanın kadri, yağmurda bilinir. 118 Para insana dil, elbise insana yol öğretir. 118 Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. 118 Deme dostuna, o da gider der dostuna. 118 Baş başa, baş da padişaha bağlıdır. 117 Dert saklayanda kalır. 116 Kör satıcının kör alıcısı vardır. 116 Haydan gelen huya gider. 116 Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir. 115 Su bulanmayınca durulmaz. 115 Su akar yatağını bulur. 115 Kadı anlatana göre fetva verir. 115 Esirgenen göze çöp batar. 115 Ateş düştüğü yeri yakar. 114 Sen kendini övme el seni övsün. 114 Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. 114 Rüzgâr eken fırtına biçer. 114 Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 114 Çabuk parlayan çabuk söner. 114 Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt. 113 Zurnada peşrev olmaz‚ ne çıkarsa bahtına. 113 Yazın gölge hoş kışın çuval boş. 113 Sakla samanı gelir zamanı. 113 Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. 113 Damlaya damlaya göl olur. 113 Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış. 113 Açık yaraya kurt düşmez. 113 Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş. 112 Kork korkmazdan‚ utan utanmazdan. 112 Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz. 112 Babaya dayanma, karıya güvenme. 111 Her işte bir hayır vardır. 111 Demir nemden insan gamdan çürür. 111 Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al. 111 Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 110 Ucuz etin yahnisi yavan olur. 110 Sabreden derviş muradına ermiş. 110 İt kağnının gölgesine yatmış, ne koyu gölgem var demiş. 110 Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur. 110 Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek. 110 Alim unutmuş, kalem unutmamış. 109 Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de. 109 İti, öldürene sürütürler. 109 Her şakanın altında bir gerçek yatar. 109 Harman yel ile düğün el ile olur. 109 Geçtiğin köprüleri yakma. 109 Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. 109 Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 109 Çürük tahtaya çivi çakılmaz. 109 Bekârlık maskaralıktır. 109 Bedava sirke baldan tatlıdır. 109 Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme. 109 Adam sandık eşeği altına serdik döşeği. 108 Yanık yerin otu tez biter. 108 Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına. 108 Vakit nakittir. 108 Laf lafı açar. 108 İti an çomağı hazırla. 108 İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. 108 Hızlı giden atın pisliği seyrek düşer. 108 Bir eve bir baca, bir kadına bir koca. 108 Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 108 Az menfaat çok zarara mal olur. 108 Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş. 108 Ağlama ölü için, ağla deli için. 107 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 107 Veren el, alandan elden üstündür. 107 Kasap sevdiği postu yere vurur. 107 İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. 107 Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 107 Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 107 Aslını inkâr eden haramzadedir. 107 Alışmış kudurmuştan beterdir. 106 Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. 106 Ummadığın taş baş yarar. 106 İt ürür kervan yürür. 106 Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz. 106 Allah dağına göre kar yağdırır. 105 Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter. 105 Umut fakirin ekmeğidir. 105 Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 105 Gündüz yenilen hurmalar, gece mideni tırmalar. 105 Gülü seven, dikenine katlanır. 104 Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. 104 Tartılırsan denginle tartıl. 104 Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 104 Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider. 104 Kişi refikinden azar. 104 Keskin sirke küpüne zarar verir. 104 Kaçan kızın bohçası küçük (hafif) olur. 104 Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. 104 Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir. 104 Bugün bana ise yarın sana. 104 Aslına çekmeyen haramzadedir. 104 Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 103 Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. 103 Otu çek köküne bak. 103 Mum dibine ışık vermez. 103 Merhametten maraz doğar. 103 Mahkeme kadıya mülk değil. 103 Görünen köy kılavuz istemez. 103 Görünen dağın uzağı olmaz. 103 Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. 103 Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş. 103 Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 103 Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. 103 Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü. 103 Ak gün ağartır‚ kara gün karartır. 102 Yörük at yemini artırır. 102 Tok ağırlaması güçtür. 102 Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın. 102 Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. 102 Bal olan yerde sinek de bulunur. 102 Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 102 Atılan ok geri dönmez. 102 Aslında olan tırnağına getirir. 102 Akçe bulsam, çıkı yok. 101 Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur. 101 Mühür kimde ise Süleyman odur. 101 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 101 İki aslan bir posta sığmaz. 101 Bir koyundan iki post olmaz. 101 Babam bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. 101 Ayranım ekşidir diyen olmaz. 101 Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. 100 Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar. 100 Tabancanın dolusu bir kişiyi, boşu kırk kişiyi korkutur. 100 Söz büyüğün su küçüğün. 100 Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. 100 Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler. 100 Kendi düşen ağlamaz. 100 Her kuşun eti yenmez. 100 El elden üstündür. 100 Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. 100 Aşk olmayınca meşk olmaz. 100 Aç kurt insana saldırır. 99 Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın. 99 Kel yanında kabak anılmaz. 99 İnsan kocar, gönlü kocamaz. 99 İki baş bir kazanda kaynamaz. 99 Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. 99 Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 99 Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 99 Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. 99 Ağlayanın malı gülene hayır gelmez. 98 Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar. 98 Zemheriden sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. 98 Ölümü gören, hastalığa razı olur. 98 İbadet de gizli, kabahat de. 98 Gelen gideni aratır. 98 Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun. 98 Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 98 Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer. 97 Ulular köprü olsa basıp geçme. 97 Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi. 97 Göz görür, gönül çeker. 97 Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. 97 Ağır otur, batman götür. 96 Zengin adam, elindeki kendine yeten adamdır. 96 Sakınan göze çöp batar. 96 Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde. 96 Azan Mevlasını da bulur, belasını da. 96 Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. 95 Uzaktan davulun sesi hoş gelir. 95 Olacakla öleceğe çare yoktur. 95 Leyleğin ömrü laklak ile geçer. 95 Gem almayan atın ölümü yakındır. 95 Aç tokun halinden anlamaz. 94 Fırsat eldeyken sürün devranı. 94 Eken biçer, konan göçer. 94 Denize düşen yılana sarılır. 94 Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir. 94 Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde" demiş. 93 Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez. 92 İşleyen demir ışıldar. 92 Dereyi görmeden paçayı sıvama. 91 Baskısız yongayı yel alır. 90 Nerede hareket, orada bereket. 90 Gülme komşuna gelir başına. 90 Elin ile koymadığını kaldırma. 90 Darlıkta dirlik olmaz. 90 Çalışmak ibadetin yarısıdır 89 Var ne bilsin yokun halinden. 88 Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. 87 El kazanı ile aş kaynamaz. 87 Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş. 87 Ak ile kara dere kenarında belli olur. 87 Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez. 86 Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun. 86 Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. 86 Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. 85 Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder. 85 Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. 85 Ağız yemeyince yüz utanmaz. 84 Ağır kazan geç kaynar. 84 Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 83 Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. 83 İyiliğe karşı iyilik HER kişinin işi, kötülüğe karşı iyilik ER kişinin işi. 83 Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen. 83 Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin. 82 Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir. 82 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 82 Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur. 81 Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur. 81 Oğlan dayıya, kız halaya çeker. 81 Dünya malı dünyada kalır. 81 Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. 81 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 80 Derdini söylemeyen derman bulamaz. 80 Bin dinle, bir söyle. 79 Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için. 79 Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. 79 Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi. 79 Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin. 79 Boş duranı Allah da sevmez kulu da. 79 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 79 Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. 79 Attan indi eşeğe bindi. 79 Arpa ekince buğday bekleme. 79 Ağrısız baş mezarda gerek. 79 Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 78 Sayılı koyunu kurt kapmaz. 78 Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar. 78 Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma. 78 Güneş girmeyen eve doktor girer. 78 El deliye, biz akıllıya muhtacız. 78 El ağzı ile çorba içilmez. 78 Eğilen baş kesilmez. 78 Birlikten kuvvet doğar. 78 At yedi günde, it yediği günde dirilir. 78 Almak kolay ödemek zordur. 78 Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. 77 Zahmetsiz rahmet olmaz. 77 Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. 77 Su akarken küpünü doldur. 77 Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez. 77 Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar. 77 Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış. 77 Davul dengi dengine çalar. 77 Bıçak sapını kesmez. 77 Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. 77 Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim. 77 Ak koyunun kara kuzusu da olur. 77 Ağaç yaşken eğilir. 77 Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 76 Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez. 76 Topalla gezen aksama öğrenir. 76 Palamut çok biterse kış erken olur. 76 Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 76 Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. 76 İp kırıldığı yerden ulanır(eklenir). 76 Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 76 Başındaki fese bak, girdiği kümese bak. 76 Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 76 Ağaçlı köyü su basmaz. 76 Fakir parasız olan değil akılsız olandır. 76 Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. 75 Üveye etme özünde bulursun, geline etme kızında bulursun. 75 Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. 75 Her koyun kendi bacağından asılır. 75 Gerçek dost kötü günde belli olur. 75 Çalışan demir pas tutmaz. 75 Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin. 75 Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır. 75 Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 75 Ak köpeğe koyun diye sarılma. 75 Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. 74 Sev beni, seveyim seni. 74 Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. 74 Dut kurusuyla yar sevilmez. 74 Boş fıçı çok bangırdar. 74 Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir. 74 Besle kargayı oysun gözünü. 74 Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. 74 At ölür de, itler bayram eder. 74 Ağzından bal akıyor. 74 Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. 73 Yaş kesen baş keser. 73 Tok açın halinden anlamaz. 73 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. 73 Köpeksiz köyde değnekle gezilmez. 73 Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür. 73 Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker. 73 Kasap et derdinde koyun can derdinde. 73 Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 73 Her akla geleni işleme her ağacı taşlama. 73 Gel demek kolay, git demek güçtür. 73 Dervişin fikri ne ise zikri de odur. 73 Çatal kazık yere batmaz. 73 Al yakışırken, el bakışırken. 73 Al elmaya taş atan çok olur. 73 Akan su, pis tutmaz. 73 Ağır git ki yol alasın. 72 Vücut kocar, gönül kocamaz. 72 Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. 72 Kızın kimi severse güveyin odur, oğlun kimi severse gelinin odur. 72 Güneş giren eve hekim girmez. 72 Gergin ip, çabuk kopar. 72 Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 72 Can cümleden azizdir. 72 Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler. 72 Bin ölçüp bir biçmeli. 72 Az veren candan, çok veren maldan verir. 72 Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. 72 Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer. 72 Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. 72 Fakirin ekmeği umuttur. 71 Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. 71 Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna. 71 Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı. 71 Öğüt, bir hazine kadar değerli olduğu halde genellikle bedava verilir. 71 Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. 71 Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar. 71 Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme. 71 Hıdrellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. 71 Geniş günün de dar gezen, dar günün de geniş gezer. 71 Dibi görünmeyen sudan geçme. 71 Çürük iple kuyuya inilmez. 71 Cömert ile nekesin harcı birdir. 71 Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir. 71 Ata et, ite ot verilmez. 71 At karnından yiğit burnundan bellidir. 71 Altın kılıç demir kapıyı açar. 71 Alma elkızının ahını, gökten indirir şahini. 71 Eceli gelen köpek cami duvarına siyer 70 Yabancı koyun kenarda yatar. 70 Suç gelin olsa güvey bulunmaz. 70 Lokma çiğnemeden yutulmaz. 70 Kılıç kınını kesmez. 70 Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. 70 Islanmışın yağmurdan pervası yoktur. 70 Her zamanı bir sayma. 70 Et tırnaktan ayrılmaz. 70 Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur. 70 Eğri oturalım doğru konuşalım. 70 Çocuk evin meyvesidir. 70 Can çıkmadan huy çıkmaz. 70 Can boğazdan gelir. 70 Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar. 70 Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir. 70 Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz. 70 At binenin kılıç kuşananındır. 70 Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 70 Acele yürüyen yolda kalır. 69 Zararın neresinden dönersen kârdır. 69 Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur. 69 Üzümünü ye, bağını sorma. 69 Oduncunun gözü omca da ( bağ kütüğü), dilencinin gözü çömçede ( tahta kepçe). 69 Her taş baş yarmaz. 69 Her işin başı sağlık. 69 Danışan dağ aşmış, danışmayan yolu şaşmış. 69 Bir nalına vurur, bir mıhına. 69 Bahar çiçeğiyle güzeldir. 69 Az sabırda, çok keramet vardır. 69 Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 69 Aslı neyse nesli odur. 69 Akıl akıldan üstündür. 69 Adı çıkacağına canı çıksın. 68 Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. 68 Zemheride sür de çalı ile sür. 68 Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. 68 Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. 68 Kız beşikte çeyiz sandıkta. 68 İki cambaz bir ipte oynamaz. 68 Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. 68 Göz görmeyince gönül katlanır. 68 Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork. 68 At, sahibine göre kişner. 68 Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır. 68 Açın imanı olmaz. 68 Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 68 Acı acıyı bastırır, su sancıyı. 68 Ecele çare olmaz. 68 Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. 67 Yol sormakla bulunur. 67 Uyku ölümün kardeşidir. 67 Tandır başında bağ dikmek kolaydır. 67 Gözün ile görmediğini söyleme. 67 Gelin bindi deveye gör kısmeti nereye. 67 El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 67 Dost kara günde belli olur. 67 Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir. 67 Bir musibet bin nasihatten iyidir. 67 Bal döksen yalanır. 67 Aş sabahın iş sabahın. 67 Altının değerini sarraf bilir. 67 Akıllı evladın var, neylersin malı, akılsız evladın var neylersin malı? 67 Akıl yaşta değil baştadır. 67 Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 67 Ağa malı deniz yemeyen domuz. 66 Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur. 66 Zenginin basması ipekli görünür. 66 İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. 66 Dost acı söyler. 66 Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 66 Can çıkar, huy çıkmaz. 66 Bugünkü işini yarına bırakma. 66 Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. 66 Aslan yattığı yerden belli olur. 66 Arpa eken darı biçmez. 65 Pilav yiyenin kaşığı elinde gerek. 65 Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider. 65 Müflis bezirgân, eski defterlerini karıştırır. 65 Kızını dövmeyen dizini döver. 65 Kalem kılıçtan üstündür. 65 Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş. 65 Hamala semeri yük olmaz. 65 Bir bulutla kış gelmez. 65 Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. 65 Akıl yiğide sermayedir. 65 Adam olana bir söz yeter. 64 Tereciye tere satılmaz. 64 Şahin ile deve avlanmaz . 64 Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır. 64 Kurunun yanında yaş da yanar. 64 Cana gelecek mala gelsin. 64 Bir dirhem et, bin ayıp örter. 64 Arkalı it kurdu boğar. 64 Akıl para ile satılmaz. 64 Ak akçe kara gün içindir. 63 Rağbet güzel ile zenginedir. 63 Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar. 63 Hak deyince akan sular durur. 63 Arı satmış namusu tellala vermiş. 63 Almadan vermek Allah'a mahsustur. 63 Akan su yosun tutmaz. 63 Ağaç kökünden yıkılır. 62 Laf ile peynir gemisi yürümez. 62 Kanaat gibi devlet olmaz. 62 Kaçan balık büyük olur. 62 Göğe direk, denize kapak olmaz. 62 Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer. 62 Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın. 62 Az tamah, çok ziyan getirir. 62 Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir. 62 Ananın bastığı yavru incinmez. 62 Aç koynunda azık durmaz. 61 Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 61 Düşenin dostu olmaz. 61 Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. 61 Babadan mal kalır, kemal kalmaz. 61 Ağır taş batman döver. 60 Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni. 59 Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 59 Su akmayınca durulmaz. 57 Adamakla mal tükenmez. 1 Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur. 1 Osmanlı\'nın ekmeği dizindedir.