Güzel SözlerPaylaşımı

CENAP ŞAHABETTİN SÖZLERİPaylaşımı

En güzelCenap Şahabettin Sözleri sözleri

222 Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. 183 Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikâyette haksızsın. 163 Balıklar şüphesiz kâinat sudur derler; bizim bilgilerimiz de buna benzer. 155 Başımıza bela geldi deriz; hâlbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir. 152 Başkası düştü mü, çürük tahtaya basmasaydı deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz. 125 Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. 93 Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız. 93 Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız. 92 Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar. 91 Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. 90 Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. 88 Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin. 87 Dans yatay isteklerin, dikey tatminidir. 85 Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. 83 Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz. 83 Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir. Sanırız ki, genç göründüğümüz nispette ecelden uzağız 79 Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir. 79 Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter. 79 Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. 74 Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. 70 En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. 65 Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş... 64 Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. 62 Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: ister istemez sözden ziyade söyleyene bakarız... 58 Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. 58 Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin. 55 İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. 52 Gölgede duran güneşi göremez. 50 Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz. 50 Hepimiz ölümün nişanlısıyız. 50 Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz. 48 Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. 46 Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder. 46 Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın. 46 Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. 43 Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür! 42 İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. 42 Akarsu, ne güzel hayat dersidir: küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir. 41 Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın. 40 Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. 39 Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır. 39 Arapça ve Farsçayı atarsak esrarengiz şiir olmaz. 38 En çok gürültü boş tenekelerden çıkar. 38 Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır. 37 Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. 36 Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider! 35 Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz. 34 Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. 32 Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir. 31 Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir. 29 Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler. 26 Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz.