Güzel SözlerPaylaşımı

CENAP ŞAHABETTİN SÖZLERİPaylaşımı

En güzelCenap Şahabettin Sözleri sözleri

506 Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. 290 Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikâyette haksızsın. 269 Balıklar şüphesiz kâinat sudur derler; bizim bilgilerimiz de buna benzer. 266 Başımıza bela geldi deriz; hâlbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir. 257 Başkası düştü mü, çürük tahtaya basmasaydı deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz. 187 Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. 176 Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. 152 Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin. 149 Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. 148 Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız. 143 Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar. 142 Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. 141 Dans yatay isteklerin, dikey tatminidir. 140 Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız. 140 Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. 139 Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. 136 Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz. 134 Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir. 134 Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. 132 Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir. Sanırız ki, genç göründüğümüz nispette ecelden uzağız 130 Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter. 118 En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. 115 Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş... 115 Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın. 108 Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. 108 Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: ister istemez sözden ziyade söyleyene bakarız... 105 Gölgede duran güneşi göremez. 104 Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin. 104 İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. 103 Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz. 103 Hepimiz ölümün nişanlısıyız. 103 Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz. 101 Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın. 100 Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. 99 Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder. 99 Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz. 97 Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür! 93 Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır. 93 Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. 91 Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır. 91 İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. 91 Akarsu, ne güzel hayat dersidir: küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir. 90 En çok gürültü boş tenekelerden çıkar. 90 Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. 88 Arapça ve Farsçayı atarsak esrarengiz şiir olmaz. 87 Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir. 87 Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider! 83 Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. 83 Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir. 80 Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. 79 Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz. 73 Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.