Güzel SözlerPaylaşımı

DİNİ SÖZLERPaylaşımı

En güzelDini Sözler sözleri

245 En güzel olan rabbim neylerse güzel eyler… 241 Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz. Hz. İsa 228 Kula bela gelmez. Hak yazmadıkça, Hak bela yazmaz. Kul azmadıkça… 151 Bozuk bir işi düzeltemezseniz, sabredin! Allah'ü teala onu düzeltir. Hadis-i Şerif. 149 Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri 145 Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur. Hz. Muhammed 145 Her kişinin iki resulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer. Hacı Bektaş Veli 132 Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. Hz. Ali 130 İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. Hz. Muhammed 126 Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da. Ahmed Fevzi Yüksel 126 Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz. Şeyh Sadi 125 Üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlar: kin, hırs ve hasettir. 124 Ey nefsim! Seni sen yapan benim, beni de ben yapan sensin. Ya yola gel beraber gidelim ya da yoldan çekil ben Hakk’a gideyim! 124 Allah'ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallac-ı Mansur 123 Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur. Hz. Muhammed 123 Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu? 122 Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel 120 Senin Allah (c.c.)’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür. (Molla için söylenen söz) Muhammed İkbal 118 Ağlayacaksan ümmeti Muhammed (SAV)’e kurban olacaksan Hz. Allah (CC)’ye Allah'ım bunu paylaşan tüm Müslüman kardeşlerimizin günahlarını affeyle Ya rabbim. 115 Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın. Hz. Muhammed 113 İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Mevlana 111 Biz ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip Fazıl Kısakürek 109 Evlenen kişi dinin yarısını koruma altına almıştır. Diğer yarısı için de yüce Allah’tan korksun. Hadis-i Şerif 108 Tasavvuf, Allah (c.c.) ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir. Cüneyd-i Bağdadi 108 Ya Rabbim! Gül Gibi Görünüp, Diken Gibi Batandan, Dost Gibi Görünüp, Yılan Gibi Sokandan Sana Sığınırım. 108 Din, Tanrı’yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn 107 Allah c.c’yi tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır. B.Said Nursi 106 Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana 105 Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiç bir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. 104 Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Atatürk 104 İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir. Hz. Muhammed 99 Kuran yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur. Hz. Muhammed 99 Bir insanın gerçek zenginliği bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. 93 Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. Renan 84 Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır. Kenan Rifai 82 Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık. Peyami Sefa 79 Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz. Hz. Muhammed 72 Can tende durdukça, sıkma canını zamana. Ne sevincin devamlı olacaktır, ne de hüzün, hüzün yitirdiğini geri getirecek. Mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.