Güzel SözlerPaylaşımı

FATİH SULTAN MEHMET SÖZLERİPaylaşımı

En güzelFatih Sultan Mehmet Sözleri sözleri

115 Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. 82 Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. 72 Şeyhim Ak Şemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim. 66 Baykuştan Korkumuz Yok! Biz Ki, Şahinler Sürüsü. 54 Hekimler niçin bana kıydınız. Son Sözleri. 48 Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 46 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. 45 Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın. 36 Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. 35 İmkânın sınırını görmek için imkânsızı denemek lazım. 34 Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. 23 Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. 23 Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir. 21 Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. 20 Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 18 Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. 16 Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. 11 Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. 11 Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık 10 Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma'lümu'l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim.