Güzel SözlerPaylaşımı

FATİH SULTAN MEHMET SÖZLERİPaylaşımı

En güzelFatih Sultan Mehmet Sözleri sözleri

140 Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. 101 Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. 92 Şeyhim Ak Şemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim. 82 Hekimler niçin bana kıydınız. Son Sözleri. 81 Baykuştan Korkumuz Yok! Biz Ki, Şahinler Sürüsü. 67 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. 64 Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 64 Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın. 54 Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. 52 Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. 50 İmkânın sınırını görmek için imkânsızı denemek lazım. 47 Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir. 40 Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. 40 Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 39 Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. 36 Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. 35 Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. 34 Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık 31 Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. 28 Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma'lümu'l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim.