Güzel SözlerPaylaşımı

GURUR SÖZLERİPaylaşımı

En güzelGurur Sözleri sözleri

101 Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaire 99 Gururunu her şeyin üstünde tutan, hiçbir zaman olgunlaşamaz. George Fuller 98 Herkes gurura sahiptir. Farklı olan, onu belli etmedeki vasıta ve tarzlardır. La Rochefoucauld 92 Başkalarına karşı gururlu davranmak ne kadar yanlışsa, kendimize karşı gururlu olmak o kadar önemlidir. La Rochefoucauld 89 Bir adam övgü aldığı zaman, bunu nasıl karşıladığına dikkat edersen, her adamın karakterini keşfedebilirsin. Seneca 89 Gurur insanın zihnindedir; dile gelen, onun çok küçük bir parçasıdır. Montaigne 87 Aptallık ve gurur, aynı kökten yetişir. Alman Atasözü 86 Alçak yerde tepecik, kendini dağ sanır. Şinasi 83 Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Stefan Zweig 77 Birçok kişi kendilerinde olduğu halde başkalarının gurura sahip olmasını sevmezler. Benjamin Franklin 77 Bazı göstermelik tevazular vardır ki, bunlar sadece gizli olan gururu örtmeye yarar. C. Rollin 67 Gururdan doğan halüsinasyonlar, mutsuzluğumuzun tek kaynağıdır. J. Rousseau 55 Kısa boyluların çoğu, kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler. La Bruyere 52 Genellikle büyük yanlışların altında gurur yatar. John Ruskin 48 Gurur, kıskançlık ve hırs, insanların kalplerini ateşleyen üç kıvılcımdır. Dante 47 Akıl için en tehlikeli hastalık gururdur. Aristo 44 Her kötülük gururdan doğar. F. Lorce 43 Gurur, kimi insanları gülünç duruma düşürürken, birçok kişiyi gülünç olmaktan kurtarır. Charles Cotton 42 Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir. La Rochefoucauld 41 Hayatta çekilen çilelerin çoğu gururumuzdan kaynaklanır. M. Maetelinck