Güzel SözlerPaylaşımı

GURUR SÖZLERİPaylaşımı

En güzelGurur Sözleri sözleri

76 Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaire 73 Gururunu her şeyin üstünde tutan, hiçbir zaman olgunlaşamaz. George Fuller 72 Herkes gurura sahiptir. Farklı olan, onu belli etmedeki vasıta ve tarzlardır. La Rochefoucauld 72 Başkalarına karşı gururlu davranmak ne kadar yanlışsa, kendimize karşı gururlu olmak o kadar önemlidir. La Rochefoucauld 71 Gurur insanın zihnindedir; dile gelen, onun çok küçük bir parçasıdır. Montaigne 67 Aptallık ve gurur, aynı kökten yetişir. Alman Atasözü 66 Bir adam övgü aldığı zaman, bunu nasıl karşıladığına dikkat edersen, her adamın karakterini keşfedebilirsin. Seneca 64 Alçak yerde tepecik, kendini dağ sanır. Şinasi 59 Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Stefan Zweig 58 Bazı göstermelik tevazular vardır ki, bunlar sadece gizli olan gururu örtmeye yarar. C. Rollin 57 Birçok kişi kendilerinde olduğu halde başkalarının gurura sahip olmasını sevmezler. Benjamin Franklin 42 Gururdan doğan halüsinasyonlar, mutsuzluğumuzun tek kaynağıdır. J. Rousseau 34 Kısa boyluların çoğu, kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler. La Bruyere 30 Genellikle büyük yanlışların altında gurur yatar. John Ruskin 26 Akıl için en tehlikeli hastalık gururdur. Aristo 26 Gurur, kıskançlık ve hırs, insanların kalplerini ateşleyen üç kıvılcımdır. Dante 23 Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir. La Rochefoucauld 22 Her kötülük gururdan doğar. F. Lorce 22 Hayatta çekilen çilelerin çoğu gururumuzdan kaynaklanır. M. Maetelinck 21 Gurur, kimi insanları gülünç duruma düşürürken, birçok kişiyi gülünç olmaktan kurtarır. Charles Cotton