Güzel SözlerPaylaşımı

HACI BEKTAŞİ VELİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHacı Bektaşi Veli Sözleri sözleri

151 Kendine ağır geleni başkasına yapma! 122 Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. 96 İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar. 95 Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. 88 Murada ermek sabır iledir. 84 Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ’dır; sen seni bilmezsen, Hak senden cüdâdır. 84 Özünü bilirsen özürden kurtulursun. 81 Vardığın yeri pak et, yediğin lokmayı hak et. 76 Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız. 73 Her ne ararsan kendinde ara. 70 Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye! 69 Nebiler, Veliler insanlığa tanrının bir hediyesidir. 68 İnsanın cemâli sözünün güzelliğidir. 68 Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde. 67 Benim Kâbe’m insandır. 67 Araştırma açık bir sınavdır. 66 Çalışmadan geçinenler bizden değildir. 63 Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir. 62 Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. 61 Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. 61 İlim beşikte başlar, mezarda biter. 60 Arifler hem arıdır, hem arıtıcı. 52 Her kişiyi, üç yüz altmış melek korur. Bunca melek arasında kendini yalnız sanıp edepsizlik ahlâksızlık edersin de, sen kendin gibi kişinin yanında edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inandığın. 50 İnsanın gerçek güzelliği, sözünün güzelliğidir. 50 Bir olalım, iri olalım, diri olalım. 47 İncinsen de incitme. 44 Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. 42 Allah ile gönül arasında perde yoktur. 37 İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. 37 Eline, beline, diline sahip ol. 36 Okunacak en büyük kitap insandır. 23 Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir. 20 Madde karanlığı, akıl nûru ile cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır. 20 Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur. 19 En yüce servet ilimdir. 19 Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din İslam ile bilinir.