Güzel SözlerPaylaşımı

HACI BEKTAŞİ VELİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHacı Bektaşi Veli Sözleri sözleri

194 Kendine ağır geleni başkasına yapma! 160 Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. 126 Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. 117 İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar. 110 Murada ermek sabır iledir. 110 Vardığın yeri pak et, yediğin lokmayı hak et. 104 Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ’dır; sen seni bilmezsen, Hak senden cüdâdır. 103 Özünü bilirsen özürden kurtulursun. 96 Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız. 94 Her ne ararsan kendinde ara. 90 Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye! 89 İnsanın cemâli sözünün güzelliğidir. 88 Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde. 88 Araştırma açık bir sınavdır. 87 Nebiler, Veliler insanlığa tanrının bir hediyesidir. 87 Benim Kâbe’m insandır. 87 Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. 83 Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. 83 Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir. 83 Çalışmadan geçinenler bizden değildir. 83 İlim beşikte başlar, mezarda biter. 80 Arifler hem arıdır, hem arıtıcı. 71 Her kişiyi, üç yüz altmış melek korur. Bunca melek arasında kendini yalnız sanıp edepsizlik ahlâksızlık edersin de, sen kendin gibi kişinin yanında edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inandığın. 70 İnsanın gerçek güzelliği, sözünün güzelliğidir. 66 Bir olalım, iri olalım, diri olalım. 65 İncinsen de incitme. 65 Allah ile gönül arasında perde yoktur. 61 Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. 59 Eline, beline, diline sahip ol. 56 İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. 54 Okunacak en büyük kitap insandır. 42 Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur. 41 Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir. 38 Madde karanlığı, akıl nûru ile cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır. 38 En yüce servet ilimdir. 36 Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din İslam ile bilinir.