Güzel SözlerPaylaşımı

HACI BEKTAŞİ VELİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHacı Bektaşi Veli Sözleri sözleri

166 Kendine ağır geleni başkasına yapma! 133 Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. 101 İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar. 100 Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. 92 Murada ermek sabır iledir. 89 Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ’dır; sen seni bilmezsen, Hak senden cüdâdır. 88 Vardığın yeri pak et, yediğin lokmayı hak et. 87 Özünü bilirsen özürden kurtulursun. 80 Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız. 74 Her ne ararsan kendinde ara. 71 Nebiler, Veliler insanlığa tanrının bir hediyesidir. 71 Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye! 70 Benim Kâbe’m insandır. 70 Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde. 69 İnsanın cemâli sözünün güzelliğidir. 69 Araştırma açık bir sınavdır. 68 Çalışmadan geçinenler bizden değildir. 66 Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. 65 Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. 64 Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir. 64 İlim beşikte başlar, mezarda biter. 63 Arifler hem arıdır, hem arıtıcı. 55 Her kişiyi, üç yüz altmış melek korur. Bunca melek arasında kendini yalnız sanıp edepsizlik ahlâksızlık edersin de, sen kendin gibi kişinin yanında edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inandığın. 53 Bir olalım, iri olalım, diri olalım. 52 İnsanın gerçek güzelliği, sözünün güzelliğidir. 51 İncinsen de incitme. 47 Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. 47 Allah ile gönül arasında perde yoktur. 41 İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. 38 Okunacak en büyük kitap insandır. 38 Eline, beline, diline sahip ol. 25 Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir. 23 Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur. 22 Madde karanlığı, akıl nûru ile cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır. 20 En yüce servet ilimdir. 20 Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din İslam ile bilinir.