Güzel SözlerPaylaşımı

HZ. ALİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHz. Ali Sözleri sözleri

170 Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. 144 İlim peygamberlerin, mal ise eşkıyaların mirasıdır. 139 Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur. 134 Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın, onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar. 133 Cömertlik, istemeden önce vermektir. İstendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür. 131 Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer. 124 Hakiki dost sıkıntılı zamanlarında senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan sana yardım edendir. 124 Acelenin meyvesi yanlışlıktır. 121 Terbiyesizlikle kendisini düşüreni, soydan gelme asalet yükseltemez. 120 Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryatla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır? 120 Benim üç türlü dostum vardır: Benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı. 117 Bir gerçeği savunurken ona önce kendiniz inanmalısınız, başkalarını inandırmak sonraki iş... 116 İnsanlar; akıl, ilim, huy, yoksulluk ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı. 115 Akıllı bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir. 114 Cahilden uzak kalmak, akıllıya yaklaşmakla eşittir. 112 Kimsenin yanlışını yüzüne vurmayınız. Başka birisini göstererek 'gelinim sen anla' gibisinden uyarınız. 108 Küçük bir insandan gelen büyük bir fikri küçümseme. 106 Düşmanlık, kalbi meşgul eder. 105 Yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil. 104 İlimden başka her şey azaldıkça değeri yükselir. İlmin ise çoğaldıkça değeri yükselir. 101 İnsanların en acizi insanlardan kardeş edinemeyenidir. Bundan daha acizi de kardeş edindikten sonra O'nu yitirendir. 93 Dil aklın tercümanıdır. 85 Sözün güzelliği, kısalığındadır. 85 Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir. 84 Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalksan çabucak düşmanın olurlar. 83 Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil. 75 En büyük yardım, en çabuk yapılan yardımdır. 75 Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun. 73 Sızlanmak, sabırdan zordur. 73 Bilgisiz kişiyi bir işte, bir düşüncede ya pek ileri gitmiş görürsün ya da pek geri kalmış. 72 Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer. 71 Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir. 69 Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır. 69 Sana cefa edeni utandırman için hoşça geçinmeye çalış. 69 Faziletlerin başı ilimdir. 65 Her şeyin en iyisi, en yeni olanıdır; ama dostların en iyisi, en eskileridir.