Güzel SözlerPaylaşımı

HZ. ALİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHz. Ali Sözleri sözleri

105 Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. 85 İlim peygamberlerin, mal ise eşkıyaların mirasıdır. 81 Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer. 78 Hakiki dost sıkıntılı zamanlarında senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan sana yardım edendir. 75 Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur. 71 Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryatla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır? 68 Cömertlik, istemeden önce vermektir. İstendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür. 66 Benim üç türlü dostum vardır: Benim dostlarım, dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı. 66 Acelenin meyvesi yanlışlıktır. 65 Akıllı bir insan fakir olabilir, fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir. 64 Cahilden uzak kalmak, akıllıya yaklaşmakla eşittir. 62 Bir gerçeği savunurken ona önce kendiniz inanmalısınız, başkalarını inandırmak sonraki iş... 61 Düşmanlık, kalbi meşgul eder. 60 Terbiyesizlikle kendisini düşüreni, soydan gelme asalet yükseltemez. 59 Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın, onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar, verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar. 58 Kimsenin yanlışını yüzüne vurmayınız. Başka birisini göstererek 'gelinim sen anla' gibisinden uyarınız. 58 İnsanlar; akıl, ilim, huy, yoksulluk ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı. 55 Küçük bir insandan gelen büyük bir fikri küçümseme. 50 İlimden başka her şey azaldıkça değeri yükselir. İlmin ise çoğaldıkça değeri yükselir. 48 İnsanların en acizi insanlardan kardeş edinemeyenidir. Bundan daha acizi de kardeş edindikten sonra O'nu yitirendir. 47 Yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil. 40 Dil aklın tercümanıdır. 35 Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil. 28 Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir. 27 Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalksan çabucak düşmanın olurlar. 26 Sözün güzelliği, kısalığındadır. 25 En büyük yardım, en çabuk yapılan yardımdır. 16 Sızlanmak, sabırdan zordur. 16 Sana cefa edeni utandırman için hoşça geçinmeye çalış. 16 Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer. 16 Bilgisiz kişiyi bir işte, bir düşüncede ya pek ileri gitmiş görürsün ya da pek geri kalmış. 15 Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun. 14 Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır. 14 Her şeyin en iyisi, en yeni olanıdır; ama dostların en iyisi, en eskileridir. 13 Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenlerin zalimliğidir. 13 Faziletlerin başı ilimdir.