Güzel SözlerPaylaşımı

HZ. MUHAMMED SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHz. Muhammed Sözleri sözleri

155 En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır. 151 Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın. 141 İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz. 139 Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. 127 İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür. 123 Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın" buyurmuştur. 116 Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. 111 Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetni artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir. 111 Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir 109 İnsanlara layık oldukları değeri verin. 106 İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. 105 Ali bedenimde baş gibidir. 103 Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir. 102 Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider. 102 Allah hüzünlü kalbi sever. 102 Allah(cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir. 101 Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir. 99 Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz. 94 Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. 93 Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez. 92 Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın. 89 Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır. 89 Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. 89 Güler yüzlülük kini giderir. 86 Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. 86 Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır. 85 Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. 82 Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.) 82 Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir. 81 Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar. 80 Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir. 76 Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir. 73 Şeref, edep iledir. Soy ile değildir. 72 İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven. 72 Ümmetim dinar ve derhemi(parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar. 71 Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır. 71 Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz: 71 Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. 70 Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. 70 İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler. 69 İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. 69 Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. 68 Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine... 66 Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir. 66 Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. (Tabiatıyla) Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz. 66 Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner. 64 Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir. 63 Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. 61 Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. 58 Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur. 58 Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur. 58 Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. 58 Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. 57 Yönetimlerini bir kadının eline veren toplum hiçbir zaman kurtuluşa eremez. 54 Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız(akılsız) kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır. 53 Daha vakti var, ilerde yaparım demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir. 53 Kötü ahlaklılık, uğursuzluktur. 52 Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir. 51 Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. 51 Cennet annelerin ayakları altındadır. 51 Vatan sevgisi imandandır. 51 Temizlik imanın yarısıdır. 50 İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. 49 İki günü bir olan bizden değildir. 49 Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır. 49 Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır. 49 Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. 47 Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. 47 Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse, Allah’ın dininden çıkmış olur. 47 Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. 47 Güzel söz sadakadır. 47 Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. 46 İslam'ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır. 46 Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına (kurtulmalarına) vesiledir; benim Ehl-i Beyt’im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalarına vesiledir. Bu yüzden Arap’tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır. 46 İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir" buyurmuştur. 45 Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim. 45 Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir. 44 Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır. 44 Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. 41 Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir. 40 Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir. 39 Dua da bir ibadettir. 39 Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz. Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz. 35 Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.