Güzel SözlerPaylaşımı

İBNİ SİNA SÖZLERİPaylaşımı

En güzelİbni Sina Sözleri sözleri

303 Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. 168 Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar. 157 Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka. 154 İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. 144 Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder. 142 Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. 136 Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır. 135 Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. 134 Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. 125 Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır. 123 Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. 118 İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. 116 Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. 112 Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez. 98 İtimada layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır. 98 Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. 97 Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. 96 Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır. 94 Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız. 93 Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. 86 Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir. 80 Ne öğrendimse, secdede öğrendim. 77 Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. 73 Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür. 73 Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır. Ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra hazm oluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazm olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir. 71 İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım. 70 İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. 67 Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir. 66 Tıp, insan vücudunun, hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır.