Güzel SözlerPaylaşımı

İSLAMİ SÖZLERPaylaşımı

En güzelİslami Sözler sözleri

141 Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir.Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Hadis-i Şerif (Müslim) 129 İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah. (Ziya Paşa) 117 Nefsinin arzularına tâbi olan, Allah-ü Teâlâ'nın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun. 97 Edeb hududa, sınırlara riayet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hududu muhafazadır, gözetmektir. 95 Namaz kılmak, yalnız Allah-ü Teâlâ'dan korkan müminlere, kolay gelir. 84 Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize kıymet verir. Hadis-i Şerif (Müslim) 65 Hak yolunda hakikate varmak sözle olmaz, inandığın gibi yaşamakla olur. (Mevlana) 65 Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu! 62 Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir. 62 Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. 49 İhsan, Allah'a sanki görüyormuş gibi kullukta bulunmandır. Her ne kadar sen O'nu görmesen de, O seni görmektedir. Hadis-i Şerif (Müslim) 43 Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. (Nisa Suresi, 167) 40 Hakka yaklaşmak yalvarmakla olur. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan bir şey istememekledir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı) 40 Ödemek niyetinde olmadığı halde borçlanan kimse hırsızdır. Hadis-i Şerif (İbn Mace) 39 Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. (Bezmi Alem Valide Sultan) 37 Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152) 36 İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir. 31 Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. (İbn Arabi) 27 Allah her işte ihsanı emretmiştir. Hadis-i Şerif (Müslim) 27 İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz! 25 Vücudun rahatı az yemekte; ruhun rahatı az günahtadır. 22 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve (Kur'an'ı) işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. (Enfal Suresi, 20) 21 Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahrette) göz kamaştırır. 20 Allah nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez. 18 Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar. Hadis-i Şerif (Muvatta) 18 İslâm, ancak kendi orijinal kavramlarıyla anlaşılır ve anlatılır. İslâmi cihat ise, yine İslâm’a göre olmak ve bir teşkilat düzeniyle yapılmak zorundadır. Bu da bir karargâha bağlılık ve itaati gerekli kılmaktadır. 16 Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!