Güzel SözlerPaylaşımı

MEVLANA SÖZLERİPaylaşımı

En güzelMevlana Sözleri sözleri

208 Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. 151 Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; Hâlbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur. 141 İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır. 133 Allah mermere emir vermez. 116 Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır. 111 Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. 106 Oyun, görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır. 102 Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.. 98 Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan! 98 İsa'nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. 97 Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. 95 Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun! 95 Yemekle dolu karın, şeytanın pazarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 95 Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? 94 İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur. 93 Kötü nefis, yırtıcı kuştur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 92 Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. 92 Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o? 91 Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. 91 Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir. 91 Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır. 91 Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? 91 Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. 90 Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar 89 Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. 85 Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 85 Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. 84 Gerçek kokusuyla, ahmağı kandıran yalan sözün kokusu, miskle sarımsak kokusu gibi, söz söyleyenin soluğundan anlaşılır. 84 Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler. 83 Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin. 83 Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. 83 Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır. 83 Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? 82 Dert, insana yol gösterir. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 82 Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. 81 Sokak köpeğine ister altın, ister yünden tasma tak, yine sokak köpeği olmaktan kurtulamaz. 80 İnanan, inananın aynasıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 79 Genişlik, sabırdan doğar. 78 Ekmek, beden hapishanesinin mimarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 78 Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. 78 O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. 77 Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.. 72 Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun. 72 Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. 71 Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 71 Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak, malı yitmekten korur. 70 Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. 68 Sabır, genişliğin anahtarıdır. 68 Hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir. 66 Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür. 66 Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir. 66 Yeşillerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıllardan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.. 63 Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. 60 Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. 60 Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. 59 Allah ile birleşmek demek, senin varlığının O'nunla birleşmesi demek değildir. Senin yok olmandır. 59 Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. 58 Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 52 Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. 49 Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz? 48 Bağış, kine merhemdir. 46 Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o. 45 Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez. 43 Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 41 Can, doğan kuşuna benzer, beden ona bir tuzak. 36 A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.