Güzel SözlerPaylaşımı

MEVLANA SÖZLERİPaylaşımı

En güzelMevlana Sözleri sözleri

171 Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. 116 Allah mermere emir vermez. 113 Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; Hâlbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur. 98 Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır. 93 Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. 89 İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır. 87 Oyun, görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır. 85 Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.. 80 Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun! 80 Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? 80 İsa'nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. 79 İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur. 79 Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. 78 Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan! 77 Yemekle dolu karın, şeytanın pazarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 76 Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir. 75 Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. 75 Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. 75 Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. 75 Kötü nefis, yırtıcı kuştur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 75 Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar 74 Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır. 74 Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? 72 Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o? 72 Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. 69 Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler. 69 Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. 68 Gerçek kokusuyla, ahmağı kandıran yalan sözün kokusu, miskle sarımsak kokusu gibi, söz söyleyenin soluğundan anlaşılır. 67 Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. 67 Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin. 66 Dert, insana yol gösterir. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 66 Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır. 65 Sokak köpeğine ister altın, ister yünden tasma tak, yine sokak köpeği olmaktan kurtulamaz. 65 Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? 64 Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. 63 Ekmek, beden hapishanesinin mimarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 63 İnanan, inananın aynasıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 62 Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 61 Genişlik, sabırdan doğar. 61 O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. 61 Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.. 59 Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. 57 Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun. 55 Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 55 Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak, malı yitmekten korur. 55 Sabır, genişliğin anahtarıdır. 55 Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. 53 Hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir. 51 Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. 50 Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür. 48 Yeşillerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıllardan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.. 47 Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir. 47 Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. 45 Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. 43 Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 43 Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. 41 Allah ile birleşmek demek, senin varlığının O'nunla birleşmesi demek değildir. Senin yok olmandır. 40 Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. 34 Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz? 34 Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. 31 Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o. 31 Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez. 31 Bağış, kine merhemdir. 29 Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 23 Can, doğan kuşuna benzer, beden ona bir tuzak. 18 A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.