Güzel SözlerPaylaşımı

MEVLANA SÖZLERİPaylaşımı

En güzelMevlana Sözleri sözleri

153 Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. 102 Allah mermere emir vermez. 94 Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; Hâlbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur. 88 Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır. 85 Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. 82 Oyun, görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır. 81 Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.. 79 İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır. 75 İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur. 75 Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun! 75 Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? 74 İsa'nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. 74 Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. 73 Kötü nefis, yırtıcı kuştur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 73 Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan! 71 Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. 71 Yemekle dolu karın, şeytanın pazarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 71 Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? 70 Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. 70 Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar 70 Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır. 69 Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o? 69 Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. 69 Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir. 65 Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. 64 Gerçek kokusuyla, ahmağı kandıran yalan sözün kokusu, miskle sarımsak kokusu gibi, söz söyleyenin soluğundan anlaşılır. 64 Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler. 64 Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. 63 Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. 62 Sokak köpeğine ister altın, ister yünden tasma tak, yine sokak köpeği olmaktan kurtulamaz. 62 Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin. 61 Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır. 60 Dert, insana yol gösterir. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 60 Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? 59 İnanan, inananın aynasıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 59 Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. 58 Ekmek, beden hapishanesinin mimarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 56 O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. 56 Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.. 55 Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. 53 Genişlik, sabırdan doğar. 51 Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun. 51 Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. 50 Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak, malı yitmekten korur. 49 Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 49 Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 48 Sabır, genişliğin anahtarıdır. 45 Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. 45 Yeşillerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıllardan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.. 44 Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür. 44 Hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir. 43 Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir. 40 Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. 40 Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. 39 Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. 38 Allah ile birleşmek demek, senin varlığının O'nunla birleşmesi demek değildir. Senin yok olmandır. 35 Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. 33 Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 29 Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. 26 Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz? 24 Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o. 24 Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez. 24 Bağış, kine merhemdir. 24 Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 18 Can, doğan kuşuna benzer, beden ona bir tuzak. 16 A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.