Güzel SözlerPaylaşımı

MÜZİK İLE İLGİLİ SÖZLERPaylaşımı

En güzelMüzik İle İlgili Sözler sözleri

116 Müzik aşkı besteler... Shakespeare 100 Müzik, insanların evrensel dilidir... Longfellow 98 Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim... Dede Efendi 94 Müzik, hissin uğultusudur... Oscar Wilde 84 Müzik; seslerin mimarisidir... Mme de Stael 72 Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır... Beethoven 62 Müzik; insanoğlunda sıcak, içten ve duygusal bir yer tutan, geçmişi yaşamış ve geleceği yaşayacak olan sanat... 61 Müzik, insana bir bayram gününün ruh halini yaşatır... Aguste Conte 61 İnsanın kendisini seslerle anlatmasına olanak veren sanat... 59 Eğer sanatta yalnız bir okul bir görüş olsaydı, yeni cüret ve tecrübelerin olmamasından dolayı o çabuk mahvolurdu... George Sand 52 Müzik; fakir insanın cennetidir... Emerson 49 Müziksiz hayat bir hata olurdu... Nitzsche 45 Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur... Horace Mann 43 Müzik; insan kulağında yumuşak, tatlı bir etki uyandıran sesler dizisi... 43 Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler… B. Auverbach 39 Müzik lisanının öğrenilmesi diğer lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler... Rubinstein 38 Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam... Wagner 28 Müzik, altımızdaki cennettir... Addison 27 Müzik; ses bileşimleriyle heyecan uyandırmadır... Fetis 27 Müzik; bir sıra hoş duyguları seslerle anlatma sanatıdır... Kant 26 Müzik; sesleri kulağa hoş gelecek biçimde düzenleme sanatıdır... J.J.Rausseau 26 Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir... 24 Duyguların dili, ses renklerinin bileşimi müzik... 19 Müzik; heyecanlı kalplerdeki kederi unutturur... Chateaubriand 18 Melodi, ritim ve armoni bakımından ele alınan sesler bilimi... 18 Kültür müziği ruha hakiki bir kudret veriyor ve milletin terbiyesinde amil oluyor... Guızot