Güzel SözlerPaylaşımı

MÜZİK İLE İLGİLİ SÖZLERPaylaşımı

En güzelMüzik İle İlgili Sözler sözleri

125 Müzik aşkı besteler... Shakespeare 111 Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim... Dede Efendi 111 Müzik, insanların evrensel dilidir... Longfellow 110 Müzik, hissin uğultusudur... Oscar Wilde 90 Müzik; seslerin mimarisidir... Mme de Stael 79 Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır... Beethoven 67 Müzik; insanoğlunda sıcak, içten ve duygusal bir yer tutan, geçmişi yaşamış ve geleceği yaşayacak olan sanat... 66 Müzik, insana bir bayram gününün ruh halini yaşatır... Aguste Conte 66 İnsanın kendisini seslerle anlatmasına olanak veren sanat... 65 Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler… B. Auverbach 64 Eğer sanatta yalnız bir okul bir görüş olsaydı, yeni cüret ve tecrübelerin olmamasından dolayı o çabuk mahvolurdu... George Sand 58 Müzik; fakir insanın cennetidir... Emerson 52 Müziksiz hayat bir hata olurdu... Nitzsche 50 Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur... Horace Mann 48 Müzik; insan kulağında yumuşak, tatlı bir etki uyandıran sesler dizisi... 46 Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam... Wagner 44 Müzik lisanının öğrenilmesi diğer lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler... Rubinstein 35 Müzik, altımızdaki cennettir... Addison 33 Müzik; ses bileşimleriyle heyecan uyandırmadır... Fetis 33 Müzik; bir sıra hoş duyguları seslerle anlatma sanatıdır... Kant 32 Müzik; sesleri kulağa hoş gelecek biçimde düzenleme sanatıdır... J.J.Rausseau 30 Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir... 29 Duyguların dili, ses renklerinin bileşimi müzik... 26 Müzik; heyecanlı kalplerdeki kederi unutturur... Chateaubriand 24 Melodi, ritim ve armoni bakımından ele alınan sesler bilimi... 23 Kültür müziği ruha hakiki bir kudret veriyor ve milletin terbiyesinde amil oluyor... Guızot