Güzel SözlerPaylaşımı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARIPaylaşımı

En güzelÖğretmenler Günü Mesajları sözleri

209 Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum… Diyojen 196 Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez... Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir… Socrates 177 Öğretmenlik Tanrı sanatıdır… Hz. Ali 174 Muallimler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır… Mustafa Kemal Atatürk 169 Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin… M.L. Boren 161 Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir… Mustafa Kemal Atatürk 157 Öğretmen, bir bahçıvandır en güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar… 157 Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz... Öğretmenler gününüz kutlu olsun… 146 Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur… 146 Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur… Addison 136 Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlar ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler… Mustafa Kemal Atatürk 133 Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir… Mustafa Kemal Atatürk 131 Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir... Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun… 128 Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir… Mustafa Kemal Atatürk 121 Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister… Mustafa Kemal Atatürk 118 Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır… Mustafa Kemal Atatürk 116 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder… Mustafa Kemal Atatürk 111 Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir… H.V. Dyke 107 Siz öğretmenler sevgi elçilerisiniz... Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz... Öğretmenler gününüz kutlu olsun… 97 Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur… Mustafa Kemal Atatürk 97 Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir... Mustafa Kemal Atatürk 97 Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir… Mustafa Kemal Atatürk 72 Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir… Mustafa Kemal Atatürk 66 Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum… Hz. Ali 61 Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir… Mustafa Kemal Atatürk 61 Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler; bugün Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz... 58 Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir, çiçeklerin arasından hiç yorulmadan, devamlı uçarlar çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Tüm fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz… 36 Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazanması için yolu açtı, gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız... Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur, sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız… Mustafa Kemal Atatürk 33 Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu… Alın benim gönlümden de o kadar ve onlar, yıldızlar gibi gözleri ışıl ışıl yananlar oyuncak için değil, kâğıt kalem, kitap için ağlayanlar… Cahit Külebi 30 Türkiye'nin bir kaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, idarî inkılâplar sayın öğretmenler sizin sosyal ve fikrî inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister… Mustafa Kemal Atatürk 30 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur… Mustafa Kemal Atatürk 26 Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkûmdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…