Güzel SözlerPaylaşımı

SAİD NURSİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelSaid Nursi Sözleri sözleri

160 Cenâb-ı hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır. 136 Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir. 120 Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm 111 İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler 109 Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır 108 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. 108 İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur. 103 Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. 102 Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. 99 Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun! 95 Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. 93 Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. 91 Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil. 91 Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir 86 Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür. 79 Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir 79 Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın 78 Evet, ümit var olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sedası olacaktır 73 Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 69 Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin. 67 Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. 65 İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar! 64 Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.