Güzel SözlerPaylaşımı

SAİD NURSİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelSaid Nursi Sözleri sözleri

110 Cenâb-ı hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır. 95 Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir. 68 Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun! 68 İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler 67 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. 64 Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır 61 Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. 61 Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. 61 Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm 58 Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir 57 İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur. 56 Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil. 54 Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. 50 Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür. 45 Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. 41 Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir 41 Evet, ümit var olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sedası olacaktır 40 Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın 38 Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 35 Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder. 35 Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin. 34 Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. 33 İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar!