Güzel SözlerPaylaşımı

SAİD NURSİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelSaid Nursi Sözleri sözleri

63 Cenâb-ı hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır. 61 Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir. 52 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. 51 Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun! 43 Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. 40 Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil. 39 Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir 38 Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. 34 İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler 31 Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır 28 Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm 28 Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür. 26 İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur. 23 Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın 22 Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 22 Evet, ümit var olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sedası olacaktır 22 Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. 19 Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. 19 Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir 19 Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. 18 Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin. 17 Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder. 17 İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar!