Güzel SözlerPaylaşımı

ÜNLÜLERİN AŞKA DAİR SÖZLERİPaylaşımı

En güzelÜnlülerin Aşka Dair Sözleri sözleri

155 Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur...La Cordaire 140 Sevgi ruhun güzelliğidir... Augustinus 126 Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever...Basta 124 Sevgi; bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir...Costance Foster 124 Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez... Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz...Francis Bacon 123 Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır...Franz Xaver Von Baader 122 Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır...Montaigne 120 Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil gerekir...Eugene Delacroix 118 Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir... İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır...Moliere 116 İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir...Robert Owen 115 Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır...Victor Hugo 114 Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir...Francois M. C. Fourier 114 Hareket etmenin nedeni istek ve sevmektir... Aşk ise düşünmektir, tutkudur... İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir...Epiktet 113 Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır...Freud 109 Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır...Bulor 107 Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz ve inançsız aşk ölümden beterdir...Albert Hubbart 107 Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur...Jeremy Bentham 107 Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır...Bailey 106 Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir...Fenelon 100 Bilge olan evlenmez, evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz... Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır...Epikür 90 İstek, hareket, genişleme, yön veren tezlere bilgelik de eklendiğinde aşk olur...Jacob Boehme 90 Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur...Antoine Bret 88 Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan asla...Duclos 87 Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur...Aristo 86 Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer...Douglas Ferrola 84 Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız...Descartes 81 Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır... Bu sevgi hissi, aileden, toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır...Konfüçyus 77 Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır... Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur, sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır... İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur... Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı... Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı...Mevlana 77 Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar...Balzac 76 Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşayamayacaktı... Faulkner 74 Aşk köprü kurmaktır... İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar...Newton 74 Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır... Eşek samanı altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar... Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir... Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur...Efes'li Heraklitos 71 Aşk; kulübeyi altından bir saraya benzetir...Holty 71 Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu... Ona aşkı öğreten kadındır...Geraldy 69 İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir...Paul Henri D. Holbach 66 Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu... Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi...J. J. Rousseau 66 Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok akla uymak gerekir. İradenin ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse aşkı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? ... Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur...Pascal 64 Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir...Geothe 63 Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır... Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri baskıları altına alamazlar... Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler... Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir...Mu-Ti 62 Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yaşam, zihinsel yaşam hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği güç oranında erdeme yaklaşmış olur... Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir...Dante 55 Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği, bununla yalnız bununla kaimdir... En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur...Feuerbach