Güzel SözlerPaylaşımı

VATAN SÖZLERİPaylaşımı

En güzelVatan Sözleri sözleri

443 Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. M. Cemal Kuntay 398 Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy 324 Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif 236 Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid 172 Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed 155 Vatan için yaşamak, vatanın ilerlemesine ve yücelmesine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Gerigori Petrof 137 Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret 135 Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy 134 Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur 133 Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. H. Buckle 122 Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir. ll. Abdülhamid 112 Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk 107 Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif 106 Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret 98 Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay 97 Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem. Mete Han 94 İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Necip Fazıl Kısakürek 92 Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır. Türk Atasözü 90 Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. Mete Han 88 Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir. Ernest Renan 85 Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz. 84 Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius 83 Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez. G. Hippel 82 O da gazi olmak istedi; fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı. Arif Nihat Asya 81 Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a.) 81 Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. Nathan Hale 80 Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley 80 Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı, aileniz için ter dökün. Fletcher Chirtian 80 Vatan ve toprak sevgisi anne baba sevgisi kadar doğaldır. Gabriel Harvey 78 Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar. Gustave Le Bon 76 İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce 70 Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur. John Jewel 68 Dünya, bir padişaha yetecek kadar geniş değildir. Yavuz Sultan Selim 64 Vatan sevgisi, asil ruhlar için, ne mukaddes bir kelimedir. Voltaire 62 Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir. Namık Kemal 62 Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi. Karl lmermann 61 Vatansever kadar değerli bir insan göremem. Ernst Toller 60 Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton 58 Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley 56 Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Mehmet Akif Ersoy 56 Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat 54 Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth 52 Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Mustafa Kemal Atatürk 51 Dünyada, yaratılmış her şey güzel, ama daha da güzeli vatanı uğruna ölen insandır. Anonim 47 Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu 46 Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton 44 Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk 43 Çok şehit veren ve çok fedakârlık yapan bir ülke istediği seviyeye gelir. Mahatma Gandhi 42 Bir insanın görevinin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir. Victor Hugo 37 Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. Edward Martin 37 Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur. Gustav Le Bon 34 Alelade, sıradan olmayın, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kadınların sayısının çok olmasına bağlıdır. Suna Kıraç 32 Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone 31 İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal 27 Zengin insanlar yurt dışına çıkıp yaşamak ister, ama çıktıklarında istediklerinin ve tasarladıklarının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kadar yanlış yaptıklarını ve ülkelerinin harabelerinin bile önemli olduğunu anlarlar. Montesquieu