Güzel SözlerPaylaşımı

VATAN SÖZLERİPaylaşımı

En güzelVatan Sözleri sözleri

537 Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. M. Cemal Kuntay 440 Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy 371 Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif 262 Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid 207 Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed 169 Vatan için yaşamak, vatanın ilerlemesine ve yücelmesine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Gerigori Petrof 148 Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur 148 Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret 145 Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy 140 Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. H. Buckle 134 Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir. ll. Abdülhamid 125 Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk 124 Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret 116 Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif 109 Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez. Mete Han 106 Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır. Türk Atasözü 106 Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem. Mete Han 103 Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay 101 Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius 101 İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Necip Fazıl Kısakürek 100 Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir. Ernest Renan 100 Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı, aileniz için ter dökün. Fletcher Chirtian 97 Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm. Nathan Hale 96 Vatan ve toprak sevgisi anne baba sevgisi kadar doğaldır. Gabriel Harvey 93 Hayatını vatan yolunda kaybeden, hiçbir zaman ölmez. G. Hippel 93 Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz. 92 Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Mehmet Akif Ersoy 91 Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a.) 87 O da gazi olmak istedi; fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı. Arif Nihat Asya 86 Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley 85 Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar. Gustave Le Bon 81 İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler. Ambrose Bierce 79 Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur. John Jewel 78 Dünya, bir padişaha yetecek kadar geniş değildir. Yavuz Sultan Selim 74 Vatan sevgisi, asil ruhlar için, ne mukaddes bir kelimedir. Voltaire 70 Vatansever kadar değerli bir insan göremem. Ernst Toller 69 Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi. Karl lmermann 68 Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton 67 Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley 67 Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir. Namık Kemal 65 Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat 63 Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth 58 Dünyada, yaratılmış her şey güzel, ama daha da güzeli vatanı uğruna ölen insandır. Anonim 57 Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Mustafa Kemal Atatürk 56 Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk 56 Bir insanın görevinin yarısı vatana, diğer yarısı ise halka hizmettir. Victor Hugo 54 Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton 53 Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu 48 Çok şehit veren ve çok fedakârlık yapan bir ülke istediği seviyeye gelir. Mahatma Gandhi 46 Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur. Gustav Le Bon 44 Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. Edward Martin 40 Alelade, sıradan olmayın, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kadınların sayısının çok olmasına bağlıdır. Suna Kıraç 39 Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone 38 İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal 31 Zengin insanlar yurt dışına çıkıp yaşamak ister, ama çıktıklarında istediklerinin ve tasarladıklarının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kadar yanlış yaptıklarını ve ülkelerinin harabelerinin bile önemli olduğunu anlarlar. Montesquieu