Güzel SözlerPaylaşımı

YALÇIN KÜÇÜK SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYalçın Küçük Sözleri sözleri

109 Soysuzların görgüsüz dansına turizm adını veriyoruz. 102 İşçi sınıfı dalkavukluğu işçi sınıfını sıfırlamaktır. 99 Oligarklar, bu kadar dindar ve bu kadar porno kar olmasalar, fabrikalarda bu sükuneti sağlayamazlar. 91 Kurtuluş hep umulmadık zamandadır. 78 Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. 76 Ütopya, aklın egemen duvarlarını yıkabilmektir. 76 Yapısalcılık, akıl sürecinin dejenerasyonudur. Postmodernizm, akıl düşmanlığıdır. 76 Her büyük devalüasyon Türkiye’de rejim değişikliğine neden olur. 76 Red, bir yeni bilme düzlemine başlangıçtır. Ütopya, aklın toplumsal duvarlarını yıkarak aklı güçlendirme işidir. Kurgu, teoridir. 74 Felsefe, mekanı boşluk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir. 72 Evlilik, en gizli özel mülkiyettir. 69 Doğru peşinde koşmak, bir savaşa razı olmak anlamındadır. 68 Popülizm artı ampirizm eşittir köylü kurnazlığı. 67 Politikada yenilgi, bilimde yanlış en büyük öğretmendir. 67 Cumhuriyet iktidarı sınırlamak demektir ve her kim sınırsız iktidar vaaz ediyorsa, bir cumhuriyet düşmanı ve yıkıcısıdır. 67 Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. 66 Önce Türkoloji ve sonra kürdolojinin doğuş ve gelişmesinde emperyalizm ve emperyalistler arasındaki çatışmanın önemli rolünü netlikle görebiliyoruz. 66 Her eylem bir bilgi akışı ya da radyasyondur. Mutlak cevabı vardır. Dağ çiçekleri bile habercidir. Titreşerek haber verirler, bu, bir haberdir. 65 İnsanlar uygar oldukları müddetçe en güzel soruları soramazlar, çocuk oldukları müddetçe en güzel sorulara koşarlar, kafalarında menedici bir kural veya sansür yoktur. 64 Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter. 64 Pratik, teori değildir. Teori, tek tek pratikten çok ötedir. Teorinin geçerli sayılabilmesi için kendisine tıpa tıp uyan bir pratik bile gerekli değildir. 64 Tampon devlet” olarak kurulmak, çöküş ile Katolik nikâhı kıymaktır. 62 Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene saldırır. 60 Sosyalizm hala kişilikli insan yaratmanın tek düzenidir. 56 Devrimci politika, eninde-sonunda, bir bilgi sorunudur. Devrimcilik, eninde-sonunda, epistemolojik bir süreçtir. 56 Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız. 55 27 Mayıs, halk hareketinin orduyu etkilemesidir. 12 Mart ve 12 Eylül halka karşıdır. 50 Tarih on yıllarla yazılır, on yıllar Türk aydının başını döndürür. 49 Başkalarının cinayetlerini işlemeye mahkûmum; çünkü cumhuriyet, yüksek estetik, yüksek ahlak ve yüksek akıl idaresidir. 47 Cumhuriyet, 1925/1926 yılında kurulmuştur. 45 Felsefe, kuşku; politika, ret ile başlar. 45 Ben bir imalat hatasıyım. 44 Yalnızlık korkusu, Türk aydınının obsesyonudur. 44 Korkana, korkuyu ve haine ihaneti anlatmak imkânsızdır. 43 Edebiyat, toplumda, davranış bağlarını kuran düzendir. 43 Anayasanın, karakollardaki yangın talimatnamesinden daha kolay değiştirilebildiği bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu muştasıdır. 43 27 Mayıs, kesin bir halk hareketi ve devrimidir 40 İlericilik, yeniliğe düşman halkı yenilikçi yapma mücadelesidir. 40 Ders kitapları, bilimsel gelişmenin ayak bağı ve giderek düşmanı oluyor. 39 Aşkın kaynağı sonsuzu görebilmektir. 39 Soramayan toplum cansızdır. 38 Türk aydını mazoşisttir. 38 Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor 37 Pkk pkk diye diye Barzani’ye devlet kuruyoruz. 36 Dünya, yirminci yüzyılın orta çağını yaşıyor.(1985) 36 Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım bir toprak en saf olanlarındır. Bir ülke en doğru olanlarındır. Bir yurt uğruna savaşanlarındır 36 Türk gericiliği ile Kürt gericiliğinin ittifakını önlemek ve Türk devrimciliği ile Kürt ilericiliğinin ittifakını kurmak, bu benim yürüyüş ilkelerimden ve en önemlilerinden birisidir. 34 İtiraf, yüksek hızda çözülmedir. 34 Kenan Evren ne yaparsa İsrail için yapar. 34 Ya ufukları küçülüyor ya da küçük ufuklular büyüyor. 33 Ülkemiz, sermaye birikiminden başka bütün birikimlerin reddedildiği bir yapıya dönüşmek üzeredir. 33 Lenin, güçsüz Rusya sosyalizmi ile güçlü Rusya devrimci demokratlarını birleştirip, mucizevî yollarla iktidara götüren kimsedir; yolu, sosyalizmi iktidara götürüyor. 32 Yaşamak, bir dünyaya gözleri kapamalı ve bir başka dünyaya bakmaktır; yürek istiyor. Yaşamaktan korkmak, yozlaşmak oluyor 31 Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. 31 Baskı, candan çok beyni hedef alıyor. 30 Emperyalist aşamada insan, ilke olarak, yeteneksiz ve beceriksizdir. 30 Yozluk, ideolojik planda, bir yanlışlıklar kokteylidir. 30 İnsan, başkasını beğenirken, kendinde olanı beğenir. 29 Şiddet bir ideolojiyi yerleştirmek içindir.(1986) 28 Arınç, kasaba avukatlığını aşamamış bir adamdır. 26 Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır. 26 Doğrular, güçlü yürüyüşler içindir. 26 Yürek, aklın özgürlüğüdür. 25 Yeni insan, yeni tarih demektir. Ben insanın geleceğini değiştirmek için tarihini değiştiriyorum. 25 Zor hapislik, güzel aşklar türünden, anatomi ve fizyoloji dersidir, insana kendi vücudunu öğretiyorlar. 21 Herkes yaptığı işe benzer. Bugün büyük basında çalışıp da öküz olmamak mümkün değildir. Zordur. (1992) 21 Musul alınmazsa, Diyarbakır verilir. 20 Yönetici için korkutma şiddetin kendisinden daha etkilidir. 20 Her çöküş tahlilini, köke kadar uzatmak durumundayız. Çökenin kökünü pür sıhhat ve inkıraz tahlillerinden masun tezekkür edemeyiz. 20 Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor. 20 Modern bilgi teorisi, yaşamı gerçek bir heyecan haline sokmuştur. Bilgi ile maddenin ayrılmadığı bir zamanda, uç bir aktivist için, yaşam, teori ve yaşama alanı ise epistemolojidir. 20 Tanzimat aydını saftır, meşrutiyet aydını eklektik ve ödüncüdür, idare-i maslahatçı. 19 Tekelsi düzen şizofren yurttaşlar fabrikasıdır. Egemenliğini, yurttaşlarını şizofren yaparak sürdürebiliyor. 19 Türkiye, büyümezse küçülür. 19 Aydın biraz da uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın, biraz da kendisiyle çelişkisi olan kimsedir. Çünkü aydın, tanımı gereği, gelişen kimsedir. Ama çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişen, gelişirken, biraz da, geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen, aydın olmaz. 18 Sevginin kaynağı ortaklıktır. Sevmek, bir başkasını geliştirmektir. 18 Yüksek hedefleri öneriyorum. Sınavsız eğitim, sınavsız bir üniversite, sınavsız bir toplum için mücadele öneriyorum. 18 Faşizme tırmanış ve laisizmden kopuş el eledir.(1976) 18 Ülkede meşruiyet kavramı, meşruiyetini yitirmiştir. 17 Solcu aydın, serseri aydın ile hesapsız delikanlının birleşimidir. 16 Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir. 16 Hapishanelerimizin tarihi, bir açıdan mizahımızın tarihidir. Ve mizah en barışçıl silahımızdır. 16 Pratik günü yaşamaktır. Teori geleceği. Pratik, geleceği hazırlar; teori haber verir. 16 Pamuk, Türkiye nüfusu içinde yazar olacak en son birkaç kişiden birisidir. 16 Sosyologlar hiç bir şey bilmezler. 16 Hürriyet de, mutlak tanımı imkansız sözcük ve kavramlar arasında ve belki de başında yer alıyor; taşın hem özgür ve hem de esir olduğunu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlatılmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Hareket, istek veya alışkanlığını kaybetmiş katman veya sınıfları, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlüğün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu değil, aynı zamanda sınırlarda ve sınırları zorlayan hareket hali olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, bir yanıyla öznede hareket isteği ve diğer yanıyla, sınırla çatışma hali yoksa, özgürlüğün varlığını söylemek, sözcüğün olumsuz anlamında, metafiziktir. 16 Nikâh, sevginin tükeneceği korkusudur. Bu nedenle, sevgiyi tüketmedir. 15 Ne manda kahramanlarımız ne de manda hainlerimiz var. 15 Hocalarıma büyük şükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de. Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben eğer üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yoldaş öğrenci arkadaşlarımın katkılarıyla oldu. Beni onlar yetiştirdi. 15 En önemli kaygım, genç kuşakların yazdıklarımı yeterli ölçüde tartışmadan kabullenmeleridir. 14 Tarihini değiştiremeyenler, talihini değiştiremezler. 14 Benim yaptığım tarihimizi zenginleştirmektir. Bu, tarihimizi halklaştırmak ve insanileştirmek anlamındadır. 14 1956-1966 dönemini Türkiye’de Kemalizm’in en yüksek, en parlak, en yaratıcı, en coşkulu dönemi olarak düşünmek gerekir. 13 İç savaşları dış savaşlardan ayırmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. 13 Teslim eden teslim alanın libasında ise şiiri bir hal var, demektir. 12 Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir. 11 Tarihimizi zenginleştirdim, geleceğimizi bütünleştirdim.