Güzel SözlerPaylaşımı

YALÇIN KÜÇÜK SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYalçın Küçük Sözleri sözleri

111 Soysuzların görgüsüz dansına turizm adını veriyoruz. 108 İşçi sınıfı dalkavukluğu işçi sınıfını sıfırlamaktır. 107 Oligarklar, bu kadar dindar ve bu kadar porno kar olmasalar, fabrikalarda bu sükuneti sağlayamazlar. 95 Kurtuluş hep umulmadık zamandadır. 81 Popülizm artı ampirizm eşittir köylü kurnazlığı. 80 Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. 79 Yapısalcılık, akıl sürecinin dejenerasyonudur. Postmodernizm, akıl düşmanlığıdır. 79 Red, bir yeni bilme düzlemine başlangıçtır. Ütopya, aklın toplumsal duvarlarını yıkarak aklı güçlendirme işidir. Kurgu, teoridir. 78 Felsefe, mekanı boşluk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir. 78 Her büyük devalüasyon Türkiye’de rejim değişikliğine neden olur. 77 Ütopya, aklın egemen duvarlarını yıkabilmektir. 73 Evlilik, en gizli özel mülkiyettir. 72 Politikada yenilgi, bilimde yanlış en büyük öğretmendir. 71 Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter. 71 Doğru peşinde koşmak, bir savaşa razı olmak anlamındadır. 69 Önce Türkoloji ve sonra kürdolojinin doğuş ve gelişmesinde emperyalizm ve emperyalistler arasındaki çatışmanın önemli rolünü netlikle görebiliyoruz. 68 Cumhuriyet iktidarı sınırlamak demektir ve her kim sınırsız iktidar vaaz ediyorsa, bir cumhuriyet düşmanı ve yıkıcısıdır. 68 Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. 67 Pratik, teori değildir. Teori, tek tek pratikten çok ötedir. Teorinin geçerli sayılabilmesi için kendisine tıpa tıp uyan bir pratik bile gerekli değildir. 67 İnsanlar uygar oldukları müddetçe en güzel soruları soramazlar, çocuk oldukları müddetçe en güzel sorulara koşarlar, kafalarında menedici bir kural veya sansür yoktur. 67 Her eylem bir bilgi akışı ya da radyasyondur. Mutlak cevabı vardır. Dağ çiçekleri bile habercidir. Titreşerek haber verirler, bu, bir haberdir. 66 Tampon devlet” olarak kurulmak, çöküş ile Katolik nikâhı kıymaktır. 64 Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene saldırır. 62 Sosyalizm hala kişilikli insan yaratmanın tek düzenidir. 60 Devrimci politika, eninde-sonunda, bir bilgi sorunudur. Devrimcilik, eninde-sonunda, epistemolojik bir süreçtir. 58 Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız. 56 27 Mayıs, halk hareketinin orduyu etkilemesidir. 12 Mart ve 12 Eylül halka karşıdır. 52 Başkalarının cinayetlerini işlemeye mahkûmum; çünkü cumhuriyet, yüksek estetik, yüksek ahlak ve yüksek akıl idaresidir. 52 Tarih on yıllarla yazılır, on yıllar Türk aydının başını döndürür. 50 Korkana, korkuyu ve haine ihaneti anlatmak imkânsızdır. 50 Felsefe, kuşku; politika, ret ile başlar. 48 Cumhuriyet, 1925/1926 yılında kurulmuştur. 48 Ben bir imalat hatasıyım. 46 Edebiyat, toplumda, davranış bağlarını kuran düzendir. 46 27 Mayıs, kesin bir halk hareketi ve devrimidir 45 Yalnızlık korkusu, Türk aydınının obsesyonudur. 45 Anayasanın, karakollardaki yangın talimatnamesinden daha kolay değiştirilebildiği bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu muştasıdır. 44 Türk aydını mazoşisttir. 44 Aşkın kaynağı sonsuzu görebilmektir. 42 Ders kitapları, bilimsel gelişmenin ayak bağı ve giderek düşmanı oluyor. 41 İlericilik, yeniliğe düşman halkı yenilikçi yapma mücadelesidir. 41 Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım bir toprak en saf olanlarındır. Bir ülke en doğru olanlarındır. Bir yurt uğruna savaşanlarındır 40 Türk gericiliği ile Kürt gericiliğinin ittifakını önlemek ve Türk devrimciliği ile Kürt ilericiliğinin ittifakını kurmak, bu benim yürüyüş ilkelerimden ve en önemlilerinden birisidir. 40 Soramayan toplum cansızdır. 40 Pkk pkk diye diye Barzani’ye devlet kuruyoruz. 39 Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor 38 Dünya, yirminci yüzyılın orta çağını yaşıyor.(1985) 37 Kenan Evren ne yaparsa İsrail için yapar. 36 İtiraf, yüksek hızda çözülmedir. 36 Ya ufukları küçülüyor ya da küçük ufuklular büyüyor. 35 Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. 34 Ülkemiz, sermaye birikiminden başka bütün birikimlerin reddedildiği bir yapıya dönüşmek üzeredir. 34 Lenin, güçsüz Rusya sosyalizmi ile güçlü Rusya devrimci demokratlarını birleştirip, mucizevî yollarla iktidara götüren kimsedir; yolu, sosyalizmi iktidara götürüyor. 34 Baskı, candan çok beyni hedef alıyor. 33 Yaşamak, bir dünyaya gözleri kapamalı ve bir başka dünyaya bakmaktır; yürek istiyor. Yaşamaktan korkmak, yozlaşmak oluyor 32 Emperyalist aşamada insan, ilke olarak, yeteneksiz ve beceriksizdir. 32 İnsan, başkasını beğenirken, kendinde olanı beğenir. 32 Şiddet bir ideolojiyi yerleştirmek içindir.(1986) 31 Yozluk, ideolojik planda, bir yanlışlıklar kokteylidir. 31 Yürek, aklın özgürlüğüdür. 29 Arınç, kasaba avukatlığını aşamamış bir adamdır. 28 Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır. 27 Yeni insan, yeni tarih demektir. Ben insanın geleceğini değiştirmek için tarihini değiştiriyorum. 27 Doğrular, güçlü yürüyüşler içindir. 27 Modern bilgi teorisi, yaşamı gerçek bir heyecan haline sokmuştur. Bilgi ile maddenin ayrılmadığı bir zamanda, uç bir aktivist için, yaşam, teori ve yaşama alanı ise epistemolojidir. 27 Zor hapislik, güzel aşklar türünden, anatomi ve fizyoloji dersidir, insana kendi vücudunu öğretiyorlar. 23 Yönetici için korkutma şiddetin kendisinden daha etkilidir. 23 Musul alınmazsa, Diyarbakır verilir. 23 Tanzimat aydını saftır, meşrutiyet aydını eklektik ve ödüncüdür, idare-i maslahatçı. 22 Sevginin kaynağı ortaklıktır. Sevmek, bir başkasını geliştirmektir. 22 Her çöküş tahlilini, köke kadar uzatmak durumundayız. Çökenin kökünü pür sıhhat ve inkıraz tahlillerinden masun tezekkür edemeyiz. 22 Herkes yaptığı işe benzer. Bugün büyük basında çalışıp da öküz olmamak mümkün değildir. Zordur. (1992) 22 Aydın biraz da uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın, biraz da kendisiyle çelişkisi olan kimsedir. Çünkü aydın, tanımı gereği, gelişen kimsedir. Ama çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişen, gelişirken, biraz da, geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen, aydın olmaz. 21 Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor. 20 Faşizme tırmanış ve laisizmden kopuş el eledir.(1976) 20 Tekelsi düzen şizofren yurttaşlar fabrikasıdır. Egemenliğini, yurttaşlarını şizofren yaparak sürdürebiliyor. 20 Türkiye, büyümezse küçülür. 20 1956-1966 dönemini Türkiye’de Kemalizm’in en yüksek, en parlak, en yaratıcı, en coşkulu dönemi olarak düşünmek gerekir. 19 Yüksek hedefleri öneriyorum. Sınavsız eğitim, sınavsız bir üniversite, sınavsız bir toplum için mücadele öneriyorum. 19 Hapishanelerimizin tarihi, bir açıdan mizahımızın tarihidir. Ve mizah en barışçıl silahımızdır. 19 Solcu aydın, serseri aydın ile hesapsız delikanlının birleşimidir. 19 Ülkede meşruiyet kavramı, meşruiyetini yitirmiştir. 19 Pratik günü yaşamaktır. Teori geleceği. Pratik, geleceği hazırlar; teori haber verir. 19 En önemli kaygım, genç kuşakların yazdıklarımı yeterli ölçüde tartışmadan kabullenmeleridir. 19 Pamuk, Türkiye nüfusu içinde yazar olacak en son birkaç kişiden birisidir. 19 Sosyologlar hiç bir şey bilmezler. 19 Hürriyet de, mutlak tanımı imkansız sözcük ve kavramlar arasında ve belki de başında yer alıyor; taşın hem özgür ve hem de esir olduğunu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlatılmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Hareket, istek veya alışkanlığını kaybetmiş katman veya sınıfları, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlüğün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu değil, aynı zamanda sınırlarda ve sınırları zorlayan hareket hali olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, bir yanıyla öznede hareket isteği ve diğer yanıyla, sınırla çatışma hali yoksa, özgürlüğün varlığını söylemek, sözcüğün olumsuz anlamında, metafiziktir. 18 Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir. 18 Ne manda kahramanlarımız ne de manda hainlerimiz var. 18 Hocalarıma büyük şükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de. Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben eğer üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yoldaş öğrenci arkadaşlarımın katkılarıyla oldu. Beni onlar yetiştirdi. 18 Nikâh, sevginin tükeneceği korkusudur. Bu nedenle, sevgiyi tüketmedir. 17 İç savaşları dış savaşlardan ayırmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. 17 Benim yaptığım tarihimizi zenginleştirmektir. Bu, tarihimizi halklaştırmak ve insanileştirmek anlamındadır. 16 Tarihini değiştiremeyenler, talihini değiştiremezler. 15 Teslim eden teslim alanın libasında ise şiiri bir hal var, demektir. 15 Tarihimizi zenginleştirdim, geleceğimizi bütünleştirdim. 14 Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir.