Güzel SözlerPaylaşımı

YALÇIN KÜÇÜK SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYalçın Küçük Sözleri sözleri

136 Oligarklar, bu kadar dindar ve bu kadar porno kar olmasalar, fabrikalarda bu sükuneti sağlayamazlar. 135 Soysuzların görgüsüz dansına turizm adını veriyoruz. 134 İşçi sınıfı dalkavukluğu işçi sınıfını sıfırlamaktır. 114 Kurtuluş hep umulmadık zamandadır. 101 Popülizm artı ampirizm eşittir köylü kurnazlığı. 101 Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. 100 Her büyük devalüasyon Türkiye’de rejim değişikliğine neden olur. 99 Felsefe, mekanı boşluk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir. 97 Ütopya, aklın egemen duvarlarını yıkabilmektir. 96 Yapısalcılık, akıl sürecinin dejenerasyonudur. Postmodernizm, akıl düşmanlığıdır. 96 Red, bir yeni bilme düzlemine başlangıçtır. Ütopya, aklın toplumsal duvarlarını yıkarak aklı güçlendirme işidir. Kurgu, teoridir. 94 Evlilik, en gizli özel mülkiyettir. 92 Politikada yenilgi, bilimde yanlış en büyük öğretmendir. 90 Cumhuriyet iktidarı sınırlamak demektir ve her kim sınırsız iktidar vaaz ediyorsa, bir cumhuriyet düşmanı ve yıkıcısıdır. 89 Doğru peşinde koşmak, bir savaşa razı olmak anlamındadır. 88 Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter. 88 Önce Türkoloji ve sonra kürdolojinin doğuş ve gelişmesinde emperyalizm ve emperyalistler arasındaki çatışmanın önemli rolünü netlikle görebiliyoruz. 88 İnsanlar uygar oldukları müddetçe en güzel soruları soramazlar, çocuk oldukları müddetçe en güzel sorulara koşarlar, kafalarında menedici bir kural veya sansür yoktur. 87 Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. 87 Her eylem bir bilgi akışı ya da radyasyondur. Mutlak cevabı vardır. Dağ çiçekleri bile habercidir. Titreşerek haber verirler, bu, bir haberdir. 84 Pratik, teori değildir. Teori, tek tek pratikten çok ötedir. Teorinin geçerli sayılabilmesi için kendisine tıpa tıp uyan bir pratik bile gerekli değildir. 84 Tampon devlet” olarak kurulmak, çöküş ile Katolik nikâhı kıymaktır. 84 Sosyalizm hala kişilikli insan yaratmanın tek düzenidir. 81 Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene saldırır. 76 Devrimci politika, eninde-sonunda, bir bilgi sorunudur. Devrimcilik, eninde-sonunda, epistemolojik bir süreçtir. 76 Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız. 74 27 Mayıs, halk hareketinin orduyu etkilemesidir. 12 Mart ve 12 Eylül halka karşıdır. 74 Başkalarının cinayetlerini işlemeye mahkûmum; çünkü cumhuriyet, yüksek estetik, yüksek ahlak ve yüksek akıl idaresidir. 73 Tarih on yıllarla yazılır, on yıllar Türk aydının başını döndürür. 70 Cumhuriyet, 1925/1926 yılında kurulmuştur. 70 Ben bir imalat hatasıyım. 68 Korkana, korkuyu ve haine ihaneti anlatmak imkânsızdır. 66 Edebiyat, toplumda, davranış bağlarını kuran düzendir. 66 Aşkın kaynağı sonsuzu görebilmektir. 65 Felsefe, kuşku; politika, ret ile başlar. 64 Yalnızlık korkusu, Türk aydınının obsesyonudur. 64 27 Mayıs, kesin bir halk hareketi ve devrimidir 63 İlericilik, yeniliğe düşman halkı yenilikçi yapma mücadelesidir. 62 Anayasanın, karakollardaki yangın talimatnamesinden daha kolay değiştirilebildiği bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu muştasıdır. 62 Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım bir toprak en saf olanlarındır. Bir ülke en doğru olanlarındır. Bir yurt uğruna savaşanlarındır 61 Türk aydını mazoşisttir. 61 Ders kitapları, bilimsel gelişmenin ayak bağı ve giderek düşmanı oluyor. 60 Soramayan toplum cansızdır. 60 Pkk pkk diye diye Barzani’ye devlet kuruyoruz. 58 Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. 58 Türk gericiliği ile Kürt gericiliğinin ittifakını önlemek ve Türk devrimciliği ile Kürt ilericiliğinin ittifakını kurmak, bu benim yürüyüş ilkelerimden ve en önemlilerinden birisidir. 58 Kenan Evren ne yaparsa İsrail için yapar. 58 Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor 57 Dünya, yirminci yüzyılın orta çağını yaşıyor.(1985) 56 İtiraf, yüksek hızda çözülmedir. 56 Yaşamak, bir dünyaya gözleri kapamalı ve bir başka dünyaya bakmaktır; yürek istiyor. Yaşamaktan korkmak, yozlaşmak oluyor 56 Ya ufukları küçülüyor ya da küçük ufuklular büyüyor. 55 Ülkemiz, sermaye birikiminden başka bütün birikimlerin reddedildiği bir yapıya dönüşmek üzeredir. 55 Baskı, candan çok beyni hedef alıyor. 54 Şiddet bir ideolojiyi yerleştirmek içindir.(1986) 53 Lenin, güçsüz Rusya sosyalizmi ile güçlü Rusya devrimci demokratlarını birleştirip, mucizevî yollarla iktidara götüren kimsedir; yolu, sosyalizmi iktidara götürüyor. 53 Yürek, aklın özgürlüğüdür. 52 İnsan, başkasını beğenirken, kendinde olanı beğenir. 50 Arınç, kasaba avukatlığını aşamamış bir adamdır. 49 Emperyalist aşamada insan, ilke olarak, yeteneksiz ve beceriksizdir. 49 Yozluk, ideolojik planda, bir yanlışlıklar kokteylidir. 47 Yeni insan, yeni tarih demektir. Ben insanın geleceğini değiştirmek için tarihini değiştiriyorum. 46 Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır. 44 Doğrular, güçlü yürüyüşler içindir. 44 Zor hapislik, güzel aşklar türünden, anatomi ve fizyoloji dersidir, insana kendi vücudunu öğretiyorlar. 43 Türkiye, büyümezse küçülür. 43 Tanzimat aydını saftır, meşrutiyet aydını eklektik ve ödüncüdür, idare-i maslahatçı. 42 Sevginin kaynağı ortaklıktır. Sevmek, bir başkasını geliştirmektir. 42 Faşizme tırmanış ve laisizmden kopuş el eledir.(1976) 42 Ülkede meşruiyet kavramı, meşruiyetini yitirmiştir. 42 Modern bilgi teorisi, yaşamı gerçek bir heyecan haline sokmuştur. Bilgi ile maddenin ayrılmadığı bir zamanda, uç bir aktivist için, yaşam, teori ve yaşama alanı ise epistemolojidir. 42 Aydın biraz da uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın, biraz da kendisiyle çelişkisi olan kimsedir. Çünkü aydın, tanımı gereği, gelişen kimsedir. Ama çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişen, gelişirken, biraz da, geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen, aydın olmaz. 41 Her çöküş tahlilini, köke kadar uzatmak durumundayız. Çökenin kökünü pür sıhhat ve inkıraz tahlillerinden masun tezekkür edemeyiz. 40 Yönetici için korkutma şiddetin kendisinden daha etkilidir. 40 1956-1966 dönemini Türkiye’de Kemalizm’in en yüksek, en parlak, en yaratıcı, en coşkulu dönemi olarak düşünmek gerekir. 40 Musul alınmazsa, Diyarbakır verilir. 39 Herkes yaptığı işe benzer. Bugün büyük basında çalışıp da öküz olmamak mümkün değildir. Zordur. (1992) 39 Solcu aydın, serseri aydın ile hesapsız delikanlının birleşimidir. 39 En önemli kaygım, genç kuşakların yazdıklarımı yeterli ölçüde tartışmadan kabullenmeleridir. 39 Pamuk, Türkiye nüfusu içinde yazar olacak en son birkaç kişiden birisidir. 39 Hürriyet de, mutlak tanımı imkansız sözcük ve kavramlar arasında ve belki de başında yer alıyor; taşın hem özgür ve hem de esir olduğunu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlatılmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Hareket, istek veya alışkanlığını kaybetmiş katman veya sınıfları, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlüğün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu değil, aynı zamanda sınırlarda ve sınırları zorlayan hareket hali olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, bir yanıyla öznede hareket isteği ve diğer yanıyla, sınırla çatışma hali yoksa, özgürlüğün varlığını söylemek, sözcüğün olumsuz anlamında, metafiziktir. 38 Yüksek hedefleri öneriyorum. Sınavsız eğitim, sınavsız bir üniversite, sınavsız bir toplum için mücadele öneriyorum. 38 Hapishanelerimizin tarihi, bir açıdan mizahımızın tarihidir. Ve mizah en barışçıl silahımızdır. 38 Tekelsi düzen şizofren yurttaşlar fabrikasıdır. Egemenliğini, yurttaşlarını şizofren yaparak sürdürebiliyor. 38 Pratik günü yaşamaktır. Teori geleceği. Pratik, geleceği hazırlar; teori haber verir. 38 Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor. 37 Ne manda kahramanlarımız ne de manda hainlerimiz var. 37 Hocalarıma büyük şükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de. Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben eğer üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yoldaş öğrenci arkadaşlarımın katkılarıyla oldu. Beni onlar yetiştirdi. 36 Sosyologlar hiç bir şey bilmezler. 36 Tarihimizi zenginleştirdim, geleceğimizi bütünleştirdim. 35 İç savaşları dış savaşlardan ayırmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. 35 Teslim eden teslim alanın libasında ise şiiri bir hal var, demektir. 35 Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir. 35 Nikâh, sevginin tükeneceği korkusudur. Bu nedenle, sevgiyi tüketmedir. 34 Tarihini değiştiremeyenler, talihini değiştiremezler. 33 Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir. 32 Benim yaptığım tarihimizi zenginleştirmektir. Bu, tarihimizi halklaştırmak ve insanileştirmek anlamındadır.