Güzel SözlerPaylaşımı

YUNUS EMRE SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYunus Emre Sözleri sözleri

238 Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım? 173 Elif okuduk ötürü pazar eyledik götürü yaratılmışı hoş gördük yaratandan ötürü. 166 Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır. 144 Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. 141 Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. 134 Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor? 118 Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir. 110 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. 106 Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder 104 Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok. 104 Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. 100 Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. 86 Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil. 83 Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. 80 Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır. 79 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. 78 Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır. 77 Eğer, ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını. 76 Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü. 75 Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. 69 Çok söz hamal yüküdür. 68 Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde. 66 Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. 64 Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. 63 Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz. 59 Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni. 59 Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. 58 Hoştur bana senden gelen ya gonca gül, yahut dikenya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş kahrın da hoş, lütfun da hoş. 58 Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur. 57 Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. 56 Ete kemiğe büründü, yunus deyu göründü. 55 Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir. 55 Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri. 52 Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. 51 Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka. 51 Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır. 47 Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar, her biri çaresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar. 46 Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. 45 Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. 44 Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir... 42 Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. 40 Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz. 38 Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. 30 Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. 26 Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.