Güzel SözlerPaylaşımı

YUNUS EMRE SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYunus Emre Sözleri sözleri

530 Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. 277 Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım? 223 Elif okuduk ötürü pazar eyledik götürü yaratılmışı hoş gördük yaratandan ötürü. 214 Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır. 189 Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. 161 Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor? 144 Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir. 136 Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder 136 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. 132 Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok. 131 Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. 124 Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. 113 Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil. 107 Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü. 105 Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. 102 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. 102 Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır. 101 Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır. 100 Eğer, ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını. 99 Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. 93 Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde. 92 Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. 91 Çok söz hamal yüküdür. 90 Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. 88 Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz. 86 Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. 83 Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir. 82 Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni. 82 Hoştur bana senden gelen ya gonca gül, yahut dikenya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş kahrın da hoş, lütfun da hoş. 82 Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur. 81 Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. 81 Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar, her biri çaresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar. 79 Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri. 79 Ete kemiğe büründü, yunus deyu göründü. 77 Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır. 74 Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka. 73 Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. 73 Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz. 69 Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir... 68 Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. 66 Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. 63 Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. 62 Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. 55 Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. 44 Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.