Güzel SözlerPaylaşımı

YUNUS EMRE SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYunus Emre Sözleri sözleri

228 Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım? 157 Elif okuduk ötürü pazar eyledik götürü yaratılmışı hoş gördük yaratandan ötürü. 138 Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır. 130 Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. 128 Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. 127 Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor? 111 Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir. 103 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. 100 Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder 99 Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok. 98 Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. 94 Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. 83 Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil. 77 Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. 76 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. 73 Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır. 70 Eğer, ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını. 67 Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır. 65 Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde. 64 Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. 64 Çok söz hamal yüküdür. 63 Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü. 60 Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. 59 Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz. 59 Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. 54 Hoştur bana senden gelen ya gonca gül, yahut dikenya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş kahrın da hoş, lütfun da hoş. 53 Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur. 53 Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir. 52 Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni. 51 Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. 51 Ete kemiğe büründü, yunus deyu göründü. 50 Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. 49 Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka. 48 Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. 48 Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri. 46 Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır. 43 Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar, her biri çaresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar. 40 Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. 39 Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. 38 Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir... 38 Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. 35 Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. 32 Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz. 26 Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. 22 Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.